MLADI – TURIZAM

MLADI

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA – Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih – https://www.mos.gov.rs/vest/objavljeni-javni-konkursi-za-programe-i-projekte-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora1  Rok za konkurisanje je 27.02.2017.

————————————————————————————————————————————-

TURIZAM

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA – Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2017. godini – http://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-subvencija-i-dotacija-2017/   Rok za podnošenje zahteva je 31.03.2017. godine

 

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA – Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude – http://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-kreditnih-sredstava-za-podsticanje-kvaliteta-turisticke-ponude-2017/?lang=lat  Rok za podnošenje zahteva je 01.11.2017. godine.

————————————————————————————————————————————-

GARANCIJE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama – http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-nabavke-nove-opreme-mikro-malim-i-srednjim-privrednim-drustvima-preduzetnicima-i-zemljoradnickim-zadrugama/

 

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije – http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-nabavke-nove-energetski-efikasne-opreme-i-opreme-neophodne-za-koriscenje-obnovljivih-izvora-energije/

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za montažne silose – http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-dugorocnih-kredita-za-montazne-silose/

 

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta – http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-dugorocnih-kredita-za-kupovinu-poljoprivrednog-zemljista/

 

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme – http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-dugorocnih-kredita-za-nabavku-nove-poljoprivredne-mehanizacije-i-opreme/

 

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju START UP programa radno neaktivnih žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine – http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-start-up-programa-radno-neaktivnih-zena-sa-teritorije-autonomne-pokrajine-vojvodine/

 

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke opreme preduzetnicama i ženama osnovačima malih preduzeća koje delatnost obavljaju manje od tri godine sa teritorije AP Vojvodine – http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-nabavke-opreme-preduzetnicama-i-zenama-osnovacima-malih-preduzeca-koje-delatnost-obavljaju-manje-od-tri-godine-sa-terito/

INVESTICIJE I POLJOPRIVREDA

NVO ‘’ENECA’’ I kompanija ‘’Filip Moris’’ – POKRENI SE ZA POSAO – http://www.pokrenisezaposao.rs/   Rok za konkurisanje 28.02.2017.

 

 RAZVOJNI FOND VOJVODINE raspisao je konkurse koji su otvoreni do iskorišćenja sredstava. Tekst konkursa I dokumentaciju možete pronaći na http://www.rfapv.rs/

–        http://www.rfapv.rs/images/pdf-16.pngКонкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања

–        http://www.rfapv.rs/images/pdf-16.pngКонкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства

–        http://www.rfapv.rs/images/pdf-16.pngКонкурс за краткорочне кредите за обртна средства

–        http://www.rfapv.rs/images/pdf-16.pngКонкурс за дугорочне кредите за пољопривреду

–        http://www.rfapv.rs/images/pdf-16.pngКонкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта

–        http://www.rfapv.rs/images/pdf-16.pngКонкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди

–        http://www.rfapv.rs/images/pdf-16.pngКонкурс за доделу краткорочних кредита на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране европске уније и билатералних донатора

–        http://www.rfapv.rs/images/pdf-16.pngКонкурс за дугорочне кредите за инвестиционо опремање радних, пословних и агроиндустријских зона кроз суфинансирање са локалним самоуправама

 

MINISTARSTVO PRIVREDE – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte – http://www.privreda.gov.rs/5857-2/  Javni poziv otvoren je do utroška sredstava.

ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE

MINISTARSTVO PRIVREDE – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike  u poslovanju u 2017. godini – http://www.privreda.gov.rs/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-finansijsku-podrsku-za-pocetnike-u-poslovanju-u-2017-godini/    Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2017. godini – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_organizovanje_sprovo_enja_javnih_radova_na_kojima_se_anga_uju_nezaposlena_lica_u_2017._godini.cid33499?page=0  Javni konkurs otvoren je do 10.03.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2017. godini – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_organizovanje_sprovo_enja_javnih_radova_na_kojima_se_anga_uju_nezaposlene_osobe_sa_invaliditetom_u_2017._godini.cid33490?page=1Javni konkurs otvoren je do 10.03.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2017. godini – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_nezaposlenima_za_dodelu_subvencije_za_samozapo_ljavanje_u_2017._godini.cid33501?page=0   Javni poziv otvoren je do 10.04.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2017. godini – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_poslodavcima_za_dodelu_subvencije_za_zapo_ljavanje_nezaposlenih_lica_iz_kategorije_te_e_zapo_ljivih_na_novootvorenim_radnim_mestima_u_2017._godini.cid33506?page=0 

Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su:

– mladi  do  30  godina  starosti – bez  kvalifikacija/sa  niskim kvalifikacijama ili mladi koji posao traže duže od 12 meseci

– stariji od 50 godina

– viškovi zaposlenih

– Romi

– osobe sa invaliditetom

– radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći

– mladi do 30 godina starosti sa statusom dece palih boraca

– mladi  do  30  godina  starosti  koji  su  imali/imaju  status dece bez roditeljskog staranja

– žrtve trgovine ljudima i

– žrtve porodičnog nasilja

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godini – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_stru_ne_prakse_u_2017._godini.cid33489?page=1  Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2017. godini za viškove zaposlenih i dugoročno nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje duže od 18 meseci – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_sticanja_prakti_nih_znanja_u_2017._godini_za_vi_kove_zaposlenih_i_dugoro_no_nezaposlena__lica_koja_se_nalaze_na_evidenciji_nezaposlenih_nacionalne_slu_be_za_zapo_ljavanje_du_e_od_18_meseci.cid33488?page=1  Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica u 2017. godini – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_sticanja_prakti_nih_znanja_za_nekvalifikovana_lica_u_2017._godini.cid33487?page=1  Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica u 2017. godini – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_sticanja_prakti_nih_znanja_za_nekvalifikovana_lica_u_2017._godini.cid33487?page=1   Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2017. godini – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_u_e__e_u_finansiranju_programa_obuke_na_zahtev_poslodavca_u_2017._godini.cid33486?page=2   Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2017. godine.

 

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2017. godini – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_subvenciju_zarade_za_osobe_sa_invaliditetom_bez_radnog_iskustva_u_2017._godini.cid33496?page=0  Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 31.12.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2017. godini – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_refundaciju_tro_kova_podr_ke_osobama_sa_invaliditetom_koje_se_zapo_ljavaju_pod_posebnim_uslovima_u_2017._godini.cid33493?page=1  Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 31.12.2017. godine.

Konkurs – turizam

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2017. godini. Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnci koji su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Rok za podnošenje zahteva je 1. novembar 2017. godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. decembar 2017. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3139697.

http://mtt.gov.rs/download/Konkurs%20za%20dodelu%20kreditnih%20sredstava%20za%20podsticanje%20kvaliteta%20turisti%C4%8Dke%20ponude(2).pdf

http://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-kreditnih-sredstava-za-podsticanje-kvaliteta-turisticke-ponude-2017/

 

Kampanja Srbija, zemlja uspešnih priča!

Drage kolege,

Centar za komunikacije PKS pokrenuo je kampanju „Srbija, zemlja uspešnih priča” koja će biti realizovana tokom 2017. godine.

Cilj kampanje je da, u skladu sa strateškim opredeljenjima PKS, promoviše primere uspešnog poslovanja, inovativnih kompanija i proizvoda i na taj način doprinese pokretanju biznisa i podsticanju razvoja.

Ukoliko Vam je ova kampanja interesantna, molimo vas da obavestite svoje članove i pozovete ih da nam pošalju priče o uspehu ili svoj kontakt, pa ćemo mi pisati o njima. „Uspešna priča” podrazumeva primer uspešnog poslovanja i dobrih rezultata o kojima govore sami vlasnici ili menadžeri kompanija. Kompanijama nudimo besplatnu promociju svim raspoloživim kanalima komunikacije, od dnevnih novina, nedeljnika sa kojima imamo saradnju, portala, do televizija i stranica na društvenim mrežama.

Put do uspeha, od izazova na samom početku, razvijanja biznisa, do rezultata i planova za dalje poslovanje, svakako predstavlja podstrek i inspiraciju svima koji razmišljaju da počnu sopstveni posao.

Priče u pisanoj ili video formi dostavljaju se mejlom na: uspesneprice@pks.rs. Kontakt telefon Službe za informisanje PKS: 011 33 00 905

Više informacija na portalu PKS, gde je kreirana stranica http://pks.rs/drugionama.aspx (baner „Uspešne priče”).
Služba za informisanje i odnose sa javnošću
Т: +381 11 33 00 905
F: +381 11 32 35 528
Е: informisanje@pks.rs
Resavska 15 | 11000 Beograd | pks.rs

13.01.2017. ODRŽANA 183. SKUPŠTINA UDRUŽENJA ZANATLIJA I PRIVATNIH PREDUZETNIKA U RUSKOM KRSTURUz

U nedelju 08.01.2017. godine održana je 183. Skupština Udruženja zanatlija i privatnih preduzetnika ,,Zanatlija,, Ruski Krstur. Na Skupštini su usvojeni: Izveštaj o radu, Finansijski izveštaj, Plan rada i Finansiski plan za 2017. Skupštini su prisustvovale delegacije Privredne komore Srbije – RPK Sombor na čelu sa predsednikom Zoranom Bulatovićem i  Opšteg udruženja Preduzetnika iz Kule na čelu sa predsednikom Karimanović Suveiljom.

V.d. direktor Zoran Bulatović je upoznao preduzetnike sa novom organizacijom Privredne komore Srbije, istakao značaj preduzetnika u privrednom sistemu i naglasio koje će sve koristi preduzetnici imati od  Privredne komore Srbije u budućnosti.

Predsednik OUP Kula je prisutnima predstavio trenutnu situaciju oko udruženja i probleme koji pritiskaju preduzetnike u nasoj opstini ,nebrigom čelnih ljudi prema preduzetnicima i udruženjima preduzetnika.

Kada će paušalci dobiti poreska rešenja?

Oko 50.000 preduzetnika koji porez plaćaju paušalno, po svemu sudeći, ući će i u treću godinu bez poreskih rešenja. Do zastoja je došlo 2013. godine, posle izmene Uredbe, čime je taj porez naglo povećan.

Poreska uprava je obustavila izdavanje rešenja zbog nezadovoljstva preduzetnika – u čemu su prednjačili advokati, a iz nadležnog ministarstva su najavili novu uredbu. Novina je da bi rešenja uskoro mogli da dobiju oni koji su posao započeli u protekle dve godine.

Bez potvrde o tome koliki porez plaća, novopečeni preduzetnik ne može da ostvari pravo na zdravstveno osiguranje ili kredit banke. Ipak, poreznici su tek prošlog meseca počeli da izdaju rešenja firmama koje su osnovane posle izmene Uredbe. Vlasnik firme za računarsko programiranje Marko Dimitrijević još čeka.

“Svakog brine na šta će to izaći na kraju, ali ja sam u međuvremenu plaćao u konsultaciji sa knjigovođom, firmu sam osnovao 2015. godine”, kaže Marko.

Osnovica za paušalni porez je prosečna zarada u Republici, a ako je opštinska za 10 odsto veća onda se uzima taj prosek. Porez se obračunava u rasponu od 25 do 165 odsto te osnovice.

Međutim, izmena uredbe uvela je i dodatne kriterijume, poput poslovne reputacije ili tržišnih uslova poslovanja, koji i do 50 odsto menjaju iznos poreza. Zbog toga, bez poreskog rešenja, niko nije siguran da li je dovoljno uplatio.

“Pa neki plaćaju, neki ne ima njih tridesetak, deset odsto uopšte nisu plaćali u smislu da čak novac nisu odvajali sa strane, tako da 90 odsto je odvajalo neki novac ili plaćalo neke iznose poreskoj”, ističe Milan Trbojević.

Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije kaže da je jedna od najvažnijih stvari za preduzetnika i uopšte za privrednika predvidivost.

“Na ovaj način te predvidivosti nema, s druge strane začuđujuće je da se država ne trudi da na vreme ukaže na poreske obaveze svojih poreskih obveznika i da ih na vreme naplati”, dodaje Atanacković.

Gotovo svi u biznisu počinju kao preduzetnici i zbog toga je važno zaštititi ih od mogućih kamata i nepotrebnih troškova, posebno u godini preduzetništva, kažu u Uniji poslodavaca.

Šta će biti sa Uredbom koja je sve ovo izazvala i koja se nije primenjivala pitali smo, za to nadležno Ministarstvo finansija. Umesto odgovora predloženo nam je da se obratimo Poreskoj upravi, iako ona samo sprovodi odluke. Zbog toga smo dobili odgovor koji je mogao da se očekuje:

“Do donošenja nove Uredbe o uslovima za paušalno oporezivanje obveznika koji se bave samostalnom delatnošću, Poreska uprava od oktobra ove godine utvrđuje visinu paušalnog prihoda i donosi rešenja o porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa postojećom uredbom”, naveli su u Poreskoj upravi.

Pri izdavanju rešenja, kažu u Poreskoj upravi, prednost imaju oni koji su započeli ili odjavili delatnost u ovoj i prošloj godini, dok su ostali dužni da plaćaju akontacije utvrđene prethodnim rešenjem. Privrednici podsećaju da su to upravo ona rešenja sa visokim iznosima zbog kojih je Uredba osporena, kada je i najavljeno brzo donošenje nove.

------------------------------
Show Buttons
Hide Buttons
-----------------------------