Od 1. januara 2019. godine, počinje primena novih šifrarnika u oblasti rada

Vlada Republike Srbije usvojila je 17. jula 2018. godine Odluku o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 57/18), čiji sastavni deo su novi šifarnici: Šifarnik zanimanja, Šifarnik nivoa kvalifikacija, Šifarnik država, Šifarnik opština u Republici Srbiji  i Šifarnik naselja u Republici Srbiji.

Do usvajanja pomenute Odluke, čiji sastavni deo je i Šifarnik zanimanja, u Srbiji je u upotrebi bila lista zanimanja iz 1990. godine (Jedinstvena nomenklatura zanimanja – JNZ, „Službeni list SFRJ”, broj 31/90), koja je u najvećem delu prevaziđena zbog dinamičnih promena u svetu rada koje su se desile u prethodnih 28 godina i koje su uslovile nestanak jednih i pojavu sasvim novih zanimanja. Osim toga, do sada postojeći Šifarnik zanimanja i stručne spreme koji je urađen na osnovu JNZ, predstavljao je spoj zanimanja i nekadašnjih stručnih sprema (sada: kvalifikacija), čije je razdvajanje je bilo neophodno, jer se radi o dva različita obeležja aktivnog stanovništva (zanimanje i kvalifikacija).

Aktuelni javni pozivi i konkursi za privredu

Poštovane/i,

obaveštavamo Vas da je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turziam objavio javne pozive za privredu. Rok za konkurisanje po svim javnim pozivima je 06. avgust 2018. godine.

 

–         Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina ili opreme ili softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2018. godini – http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1052-konkurs-kapitalne-masine-oprema-softver-2018

–         Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2018. godini –http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1066-konkurs-tekuce-repromaterijal-2018

Конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање за набавку репроматеријала у 2018. години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 57/2017, бр. 17/2018 и 29/2018 – ребаланс) и члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука и 37/2016), а сходно члану 5. Правилника о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години од 8.5.2018. године, (у даљем тексту: Правилник), Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

Slovačka boravišna dozvola u svrhe poslovanja,kao fizičko lice, privatni preduzetnik (živnostník)

Opšte udruženje preduzetnika u saradnji sa renomiranom kompanijom iz Slovačke,pomaže u sređivanju dokumentacije zainteresovanim licima za poslovanje, zaposlenje ili preseljenje u Slovačku .

Saradjujemo sa advokatskom kancelarijom koja pokriva sve zakonske zahteve koji se odnose na agendu za strance u Slovačkoj. Detaljnije informacije o nama možete dobiti u kancelariji Opšteg udruženja Preduzetnika Kula.

Usluge koje možete dobiti :

PREDUZETNICIMA PREDSTAVNјENA BESPOVRATNA SREDSTVA PODRŠKE

Opšte udruženje preduzetnika iz Kule u saradnji sa Privrednom komorom Srbije-RPK ZBUO Sombor i Kancelarijom za Lokalni ekonomski razvoj opštine Kula 05.06.2018.godine održala je prezentaciju programa podrške preduzetnicima.
Dostupne programe Razvojne agencije Srbije i Fonda za razvoj Republike Srbije prezentovala je
šef kancelarije za preduzetništvo PKS, Slobodanka Džinović Kojić,
programe podrške Razvojne agencije Vojvodine Olivera Kovačević, direktor sektora promocija Razvojne agencije.
Program podrške Nacionalna služba za zapošljavanje prezentovao je Ivan Marić kordinator kancelarije nacionalne službe za zapošljavanje u Kuli.
Nakon uspešno održane prezentacije programa podrške, preduzetnici su iskoristili prisustvo Šefa kancelarije za preduzetništvo PKS
i interesovali se za položaj preduzetnika u novom komorskom sistemu.
Slobodanka Džinović Kojić je ovom prilikom obišla dvojicu uspešnih preduzetnika,
jednog iz Ruskog Krstura koji radi u oblasti drvno prerađivačke delatnosti, koji zapošljava preko 50 radnika
i preduzetnika iz Kule koji ima u tovu preko 1500 tovljenika.

                                     

 

                   

Prezentacija podrške preduzetnicima 05.06.2018. Kula – poziv i agenda

PKS – Regionalna privredna komora Zapadnobačkog upravnog okruga, Opšte udruženje preduzetnika Kula i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Opštine Kula, pozivaju vas na prezentaciju podrške preduzetnicima koju pružaju: 

  1. Fond za razvoj Republike Srbije
  2. Razvojna agencija Srbije – RAS
  3. Razvojna agencija Vojvodine – RAV
  4. Nacionalna služba za zapošljavanje – NSZ

Prezentacija programa će se održati u Kuli 05.06.2018. godine sa početkom u 11:00 sati u Maloj sali Skupštine opštine Kula. 

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Dragan Stevanović, tel. 062 290 300 , el.adresa d.stevanovic@pks.rs i Suveilj Karimanović tel 063 547 605 , el.adresa  preduzetnicikula@gmail.com

Agendu skupa i tekst poziva možete pogledati ovde:  Poziv i agenda Kula 05.06.2018.

2 KONKURSA (bespovratna sredstva) i izmene Zakona o radu

Obaveštavamo Vas o dva nova konkursa Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, kao i novim obavezama po osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu:

 –      KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU OPREME PRIVREDNIH DRUŠTAVA POVEZANIH SA REALIZACIJOM INVESTICIJA – Kupovina opreme za početak, povećanje ili unapređenje proizvodnje čija nabavna (profakturna/predračunska /predugovorna)  vrednost  ne može biti niža od 4.000.000 dinara (četirimilionadinara) bez uračunatog pdv-a, zavisnih  troškova  nabavke,  troškova montaže,  puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova. Oprema mora da bude nova. ROK ZA KONKURISANJE JE 02. april 2018. godinehttp://www.region.vojvodina.gov.rs/Konkursi/Конкурс-за-доделу-бесповратних-средстава–за-куповину-опреме-привредних-друштава-повезаних-са-реализацијом-инвестиција

------------------------------
Show Buttons
Hide Buttons
-----------------------------