Arhiva Kategorije: Kako Postati Preduzetnik

Програм суфинансирања иновација (MATCHING GRANTS Program)

Институција: Фонд за иновациону делатност
Категорија: Субвенције
Рок за пријаву: од 28.6.2013 до 30.9.2013

ОПИС ПРОГРАМА:

Позив за регистрацију консултантских кућа у Републици Србији

Рок за пријаву: среда, 31. децембар 2014.

Иницијатива ЕУ пројекта „Унапређење конкурентности и иновативности МСПП“ (ИЦИП), Министарства финансија и привреде, Националне агенције за регионални развој, Агенције за страна улагања и промоцију извоза и Европске банке за обнову и развој

Јавни позив за CIP-EIP еко-иновације 2013.

Рок за пријаву: четвртак, 05. септембар 2013.

ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА 2013 CIP ЕКО-ИНОВАЦИЈЕ
ПРОЈЕКТИ УВОЂЕЊА И ШИРЕЊА ТРЖИШТА ЕКО-ИНОВАТИВНИХ ПРОИЗВОДА

Проналажење пословних партнера

Услуге

За проналажење пословних партнера потребно вам је да попуните одређене формуларе, који су доступни на сајту www.een.rs. Партнери у Мрежи ће вам помоћу у попуњавању формулара.

Права запослених код промене послодаваца

У случају статусних промена правног лица, промене послодавца односно у случају промене власништва над капиталом привредног друштва или другог правног лица, послодавац следбеник од послодавца претходника у обавези је да преузме општи акт и све уговоре о раду који важе на дан промене послодавца. Питање статусних промена уређено је Законом о привредним друштвима.

Клаузула забране конкуренције

Увођењем клаузуле забране конкуренције створили су се услови за потпунијом заштитом интереса послодавца, а карактеристична је по томе што се односи на послове послодавца.

Образовање, стучно оспособљавање и усавршавање

Послодавац је дужан да запосленом омогући образовање, стручно оспособљавање и усавршавање када то захтева потреба процеса рада и увођење новог начина и организације рада.

Show Buttons
Hide Buttons