Category: Krediti

POKRAJINSKI KONKURSI!

27.03.2015.    POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE Raspisao je konkurs koji možete pogledati radi detaljnih informacija i preuzimanja formulara za prijavu.http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=2034&PHPSESSID=qaaggdnen576rkge4qjfhtklf4      26.03.2015.    POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu raspisao je konkurs koji možete pogledati radi detaljnih informacija i preuzimanja formulara…

Кредитна подршка за почетнике

Институција: Фонд за развој Републике Србије
Категорија: Кредити
Рок за пријаву: 31.12.2013
ОПИС ПРОГРАМА:

Кредити се одобравају за изградњу/ доградњу/ реконструкцију/ адаптацију/ санацијu/ куповину/ пословног простора, производних и индустријских објеката који су у власништву или их стиче у власништво подносилац захтева за кредит или за куповину нове опреме од овлашћеног дистрибутера или произвођача опреме.…

ЕКО кредит за куповину опреме и возила

Институција: Sberbank Srbija
Категорија: Кредити за енергетску ефикасност
Рок за пријаву: Без рока
ОПИС ПРОГРАМА:

Пратећи глобалне трендове и имајући на уму значај очувања животне средине и ублажавање ефеката климатских промена, Сбербанк Србија а.д. је развила ЕКО кредите за унапређење енергетске ефикасности и уштеду енергије.…

ЕКО кредит за реконструкцију пословног простора

Институција: Sberbank Srbija
Категорија: Кредити за енергетску ефикасност
Рок за пријаву: Без рока
ОПИС ПРОГРАМА:

Пратећи глобалне трендове и имајући на уму значај очувања животне средине и ублажавање ефеката климатских промена, Сбербанк Србија а.д. је развила ЕКО кредите за унапређење енергетске ефикасности и уштеду енергије.…

Кредит за куповину и реконструкцију или адаптацију пословног простора Институција: Sberbank Srbija

Категорија: Кредити за куповину, реконструкцију или адаптацију пословног програма
Рок за пријаву: Без рока
ОПИС ПРОГРАМА:

Куповина или реконструкција или адаптација пословног простора (непокретности).

Кредити се одобравају у динарима и у еврима.…