Category: Vesti

OSNOVNI PODACI O UDRUŽENJU:

  Пун назив удружења Опште удружење предузетника Кула Матични број  08092052 Порески идентификациони број (ПИБ) 100582266 Шифра делатности 91110 Седиште  Кула Адреса за слање поште Светозара Марковића 5 Поштански број 25230 Број телефона 025/72 33 99 Број факса 025/72 33 99 Електронска пошта preduzetnicikula@gmail.com Интернет адреса www.preduzetnicikula.com  Жиро рачун 290-18553-65    

OBRAZAC POTVRDE O RADNOJ OBAVEZI

Poštovane/I, dostavljam Vam OBRAZAC POTVRDE O RADNOJ OBAVEZI, koji je Privredna komora Srbije upravo objavila na svom sajtu. Svaki radnik treba da ima uz sebe ovu potvrdu, ona nije dnevna, već se izdaje radniku za period tokom kojeg radi drugu ili treću smenu. Potvrdu kopirajte na memorandum kompanije, overite je pečatom firme, potpisuje je odgovorno lice. To…

Прописан застој у отплати обавеза (мораторијум)

17.03.2020. Имајући у виду неопходност очувања достигнутог нивоа и даљег јачања стабилности финансијског система у условима потенцијалних ризика узрокованих ванредном здравственом ситуацијом у земљи, Народна банка Србије је на данас одржаној ванредној седници Извршног одбора, усвојила одлуке којима се прописује застој у отплати обавеза дужника (мораторијум) и то: Одлуку о привременим мерама за очување стабилности…

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао је конкурсе за доделу бесповратних средстава за: опрему, машине, женско предузетништво, социјална економија, репроматеријал, рачунарска опрема, дигитализација, туризам…