Arhiva Kategorije: Konkursi

INVESTICIJE I POLJOPRIVREDA

NVO ‘’ENECA’’ I kompanija ‘’Filip Moris’’ – POKRENI SE ZA POSAO – http://www.pokrenisezaposao.rs/   Rok za konkurisanje 28.02.2017.

 

 RAZVOJNI FOND VOJVODINE raspisao je konkurse koji su otvoreni do iskorišćenja sredstava. Tekst konkursa I dokumentaciju možete pronaći na http://www.rfapv.rs/

–        http://www.rfapv.rs/images/pdf-16.pngКонкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања

–        http://www.rfapv.rs/images/pdf-16.pngКонкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства

–        http://www.rfapv.rs/images/pdf-16.pngКонкурс за краткорочне кредите за обртна средства

–        http://www.rfapv.rs/images/pdf-16.pngКонкурс за дугорочне кредите за пољопривреду

–        http://www.rfapv.rs/images/pdf-16.pngКонкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта

–        http://www.rfapv.rs/images/pdf-16.pngКонкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди

–        http://www.rfapv.rs/images/pdf-16.pngКонкурс за доделу краткорочних кредита на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране европске уније и билатералних донатора

–        http://www.rfapv.rs/images/pdf-16.pngКонкурс за дугорочне кредите за инвестиционо опремање радних, пословних и агроиндустријских зона кроз суфинансирање са локалним самоуправама

 

MINISTARSTVO PRIVREDE – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte – http://www.privreda.gov.rs/5857-2/  Javni poziv otvoren je do utroška sredstava.

Konkurs – turizam

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2017. godini. Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnci koji su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Rok za podnošenje zahteva je 1. novembar 2017. godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. decembar 2017. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3139697.

http://mtt.gov.rs/download/Konkurs%20za%20dodelu%20kreditnih%20sredstava%20za%20podsticanje%20kvaliteta%20turisti%C4%8Dke%20ponude(2).pdf

http://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-kreditnih-sredstava-za-podsticanje-kvaliteta-turisticke-ponude-2017/

 

POKRENI SE ZA POSAO- bespovratna sredstva u iznosu do 250.000 dinara

Konkurs za novi, osmi ciklus nаciоnаlnog donatorskog programa POKRENI SE ZA POSAO, kојi sprovodi NVO ENECA uz podršku kompanije Filip Moris u Srbiji otvoren je 25. oktobra i trajaće do 31. januara naredne godine. Program ima za cilj da pоdrži pоkrеtаnjе i unapređivanje mаlih i pоrоdičnih prеduzеćа širom Srbiјe.

Krоz prоgrаm POKRENI SE ZA POSAO ove godine će novih 100 preduzetnika dоbiti bеspоvratnа srеdstvа zа kupоvinu оprеmе nеоphоdnе zа pоkrеtаnjе ili unаprеđеnjе sоpstvеnоg biznisа. Оsim tоgа kоrisnicimа ćе kao i do sada nа rаspоlаgаnju biti veliki broj obuka, kao i sаvеtоdаvnа pоmоć еkоnоmskih stručnjаkа, kојi ćе ih uputiti u оsnоvе mаlоg prеduzеtništvа.

Prоgrаm оbеzbеđuје:

– bespovratna sredstva u iznosu do 250.000 dinara u vidu opreme neophodne zа pokretanje ili unаprеđеnjе preduzetničke delatnosti;

– poslovne i stručne obuke;

– stalnu savetodavnu pomoć od strane ekonomskih stručnjaka.

http://www.pokrenisezaposao.rs/prijavi-se

Podsticaj privrednih aktivnosti na selu

Konkurs koji je objavilo Ministarstvo poljoprivrede, a koji se odnosi na podsticaje privrednih aktivnosti na selu kroz podršku NEPOLJOPRIVREDNIM aktivnostima http://subvencije.rs/ostali-podsticaji/pravilnik-o-podsticajima-za-unapredjenje-ekonomskih-aktivnosti-na-selu-kroz-podrsku-nepoljoprivrednim-aktivnostima/

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to:

Konkursi

Razvojna agencija Srbije (RAS) – Javni poziv – Mentoring za MMSP i zadrugeROK: 21. Jun 2016. godinehttp://rda-backa.rs/konkursi/133-javni-poziv-mentoring-za-mmsp-i-zadruge (Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i menadžmenti mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.)

Nemački investicioni fond (Foundcenter Investment) pozivaju sve zainteresovane koji imaju dobre biznis ideje da se do 1. jula 2016. godine prijave na konkurs „CATCH Pitch Challenge“ koji je raspisao Fond. Najkreativnije ideje i timovi imaće priliku da osvoje direktne investicije u iznosu do milion evra. Prijavljivanje je omogućeno preko sajta www.foundcenter.com/catch

Јавни позив за бесповратна средства за Програм подршке даљем развоју малих и средњих предузећа

Развојна агенција Србије расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

За доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке даљем развоју ММСП и предузетника у 2016. години (даље: Програм). Овај програм имплементира Развојна агенција Србије (даље: РАС) у сарадњи са aкредитованим регионалним развојним агенцијама.

Средства из Програма намењена су за суфинансирање трошкова пружаоца услуга за следеће активности:

Aktuelni javni pozivi i konkursi za poslodavce!

GARANCIJSKI FOND APV – Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama. BANKE PARTNERI SU: – BANCA INTESA AD Beograd – AIK BANKA AD Niš – CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenjekredita-namenjenih-finansiranju-nabavke-nove-opreme-mikro-malim-i-srednjim-privrednimdrustvima-preduzetnicima-i-zemljoradnickim-zadrugama/

Sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova – JAVNI KONKURS za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini – tekuće subvencije – ROK 26.02.2016. –   http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javnipozivi1/88-javni-pozivi-latinica/417-11-februar-2016-javni-konkurs-za-dodelu-subvencija-zafinansiranje-projekata-u-oblasti-turizma-u-ap-vojvodini-tekuce-subvencije

Sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova – JAVNI KONKURS za dodelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji – ROK za podnošenje prijave za učešće na sajmu u periodu januar-jun 2016. je 27.02.2016. godine – http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivilatinica/420-11-februar-2016-javni-konkurs-za-dodelu-podsticajnih-sredstava-za-refundacijutroskova-ucesca-privrednih-subjekata-na-sajmovima-u-evropi-i-medunarodnim-sajmovima-urepublici-srbiji 

Sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova – JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti turizma u 2016. godini – ROK 27.02.2016. godine –

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javnipozivi/87-javni-pozivi-cirilica/396-1-2016-2016 

Sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova – KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena u AP Vojvodini– ROK 27.02.206. godine

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87- javni-pozivi-cirilica/394-konkurs-unapredjenje-polozaja-zena-u-vojvodini 

Sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova – JAVNI KONKURS za dodelu subvencija za finansiranje projekata u oblasti turizma u AP Vojvodini – kapitalne subvencije – ROK 27. 02. 2016. godine – http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/390- 1-2016 

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem sajmu prehrambenih proizvoda „SIAL 2016“ koji će se održati u Parizu, Francuska, u periodu od 16. do 20. oktobra 2016. godine. – Poziv je otvoren do ponedeljka, 29. 02. 2016. godine do 16 časova. –

http://ras.gov.rs/sr/pozivza-ucesce-na-sajmu-hrane-pica-sial-2016/

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem sajmu prehrambenih proizvoda „WORLD FOOD MOSCOW 2016“ koji će se održati u Moskvi, Ruska Federacija, u periodu od 12. do 15. septembra 2016. godine. Poziv je otvoren do ponedeljka, 29. 02. 2016. godine do 16 časova. –

http://ras.gov.rs/sr/poziv-za-ucesce-na-sajmu-hrane-i-pica-world-food-moscow- 2016/

Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj – JAVNI KONKURS za sufinansiranje programa/projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini – ROK 01. 03. 2016. godine – http://apvnauka.ns.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=193%3Akonkurs-zasufinansiranje-programa-projekata-u-oblasti-nauke-i-tehnolokog-razvoja-nevladinihorganizacija-u-autonomnoj-pokrajini-vojvodini&catid=2%3Ajavni-pozivi&Itemid=14

Sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova – JAVNI KONKURS za realizaciju programa stručne prakse na teritoriji AP Vojvodine u 2016.godini – ROK 03.03.2016. – http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javnipozivi-latinica/435-18-februar-2016-javni-konkurs-za-realizaciju-programa-strucne-prakse-nateritoriji-ap-vojvodine-u-2016-godini

Sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova – JAVNI KONKURS za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini – ROK 03.03.2016. –

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javnipozivi-latinica/433-18-februar-2016-javni-konkurs-za-finansiranje-sprovodenja-javnih-radovana-teritoriji-ap-vojvodine-u-2016-godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede – KONKURS za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2016. godini – ROK 14.03.2016. –

http://www.fondpolj.vojvodina.gov.rs/konkursi.html

Nacionalna služba za zapošljavanje – JAVNI KONKURS za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2016. godini – ROK 18.03.2016. – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkursnsz/javni_konkurs_za_organizovanje_sprovo_enja_javnih_radova_na_kojima_se_anga_uju_nez aposlena_lica_i_nezaposlene_osobe_sa_invaliditetom_u_2016._godini.cid25070?page=0

Nacionalna služba za zapošljavanje – JAVNI POZIV nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2016. godini – ROK 18.04.2016. – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkursnsz/javni_poziv_nezaposlenima_za_dodelu_subvencije_za_samozapo_ljavanje_u_2016._godini. cid25072?page=0

Nacionalna služba za zapošljavanje – JAVNI POZIV nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2016. godini – ROK 18.04.2016. – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkursnsz/javni_poziv_nezaposlenima_romske_nacionalnosti_za_dodelu_subvencije_za_samozapo_lja vanje_u_2016.godini.cid25073?page=0

Sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova – JAVNI POZIV za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2016. godini – ROK 01.10.2016. – http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javnipozivi1/88-javni-pozivi-latinica/431-18-februar-2016-javni-poziv-za-dodelu-subvencijeposlodavcima-za-zaposljavanje-nezaposlenih-lica-u-ap-vojvodini-u-2016-godini

Sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova – JAVNI POZIV za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2016. godini – ROK 01.10.2016. – http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88- javni-pozivi-latinica/429-18-februar-2016-javni-poziv-za-dodelu-subvencije-nezaposlenimlicima-za-samozaposljavanje-u-ap-vojvodini-u-2016-godini

Sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova – JAVNI KONKURS za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine – Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30. 10. 2016. godine. http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javnipozivi/87-javni-pozivi-cirilica/398-konkurs-za-poslodavce-ravnopravnost

Nacionalna služba za zapošljavanje – JAVNI POZIV poslodavcima za subvenciju dela zarade korisnika novčane socijalne pomoći u 2016. godini – ROK 30.11.2016. – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkursnsz/javni_poziv_poslodavcima_za_subvenciju_dela_zarade_korisnika_nov_ane_socijalne_pomo _i_u_2016._godini.cid25071?page=0

Nacionalna služba za zapošljavanje – JAVNI POZIV poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2016. godini – ROK 30.11.2016. – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkursnsz/javni_poziv_poslodavcima_za_dodelu_subvencije_za_zapo_ljavanje_nezaposlenih_lica_iz_ kategorije_te_e_zapo_ljivih_na_novootvorenim_radnim_mestima_u_2016._godini.cid25074?pa ge=0 Nacionalna služba za zapošljavanje – JAVNI POZIV za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita u 2016. godini – ROK 30.11.2016. – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkursnsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_stru_na_praksa_u_cilju_sticanja_uslova_za_polaganje _stru_nog_ispita_u_2016._godini_.cid25067?page=1

Nacionalna služba za zapošljavanje – JAVNI POZIV za realizaciju programa stručne prakse u cilju sticanja posebnih praktičnih znanja i veština u 2016. godini – ROK 30.11.2016. – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkursnsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_stru_ne_prakse_u_cilju_sticanja_posebnih_prakti_nih _znanja_i_ve_tina_u_2016._godini.cid25066?page=1

Nacionalna služba za zapošljavanje – JAVNI POZIV za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2016. godini – ROK 30.11.2016. – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkursnsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_sticanja_prakti_nih_znanja_u_2016._godini.cid25065 ?page=1

Nacionalna služba za zapošljavanje – JAVNI POZIV za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2016. godini – ROK 30.11.2016. – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkursnsz/javni_poziv_za_u_e__e_u_finansiranju_programa_obuke_na_zahtev_poslodavca_u_2016._g odini.cid25064?page=2 

Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj – JAVNI KONKURS za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini – ROK 01. 12. 2016. godine –

http://apvnauka.ns.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=190%3Akonkurs-za- sufinansiranje-pogona-za-primenu-novih-tehnologija-u-ap-vojvodini&catid=2%3Ajavnipozivi&Itemid=14

Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj – JAVNI KONKURS za sufinansiranje organizovanja naučno‐stručnih skupova u 2016. godini – ROK 01. 12. 2016. godine –

http://apv-nauka.ns.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=189%3Akonkursza-sufinansiranje-organizovanja-nauno-strunih-skupova-u-2016-godini&catid=2%3Ajavnipozivi&Itemid=14

Nacionalna služba za zapošljavanje – JAVNI KONKURS za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva – ROK 31.12.2016. – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkursnsz/javni_konkurs_za_subvenciju_zarade_za_osobe_sa_invaliditetom_bez_radnog_iskustva.cid2 5069?page=1

Nacionalna služba za zapošljavanje – JAVNI KONKURS za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima – ROK 31.12.2016. – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkursnsz/javni_konkurs_za_refundaciju_tro_kova_podr_ke_osobama_sa_invaliditetom_koje_se_zapo _ljavaju_pod_posebnim_uslovima.cid25068?page=1

Nacionalna agencija za regionalni razvoj – JAVNI POZIV za podršku projektima prekogranične saradnje (CBC) kroz finansiranje učešća aplikanata/partnera – ROK 31.12.2016. godine –

http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-podrshkuprojektima-prekogranichne-saradnje

KREDITNA LINIJA VLADE REPUBLIKE ITALIJE Vlada Republike Italije odobrila je oktobra 2004. godine Republici Srbiji kredit u iznosu od 33,25 miliona evra za finansiranje malih i srednjih preduzeća. Sredstva revolving fonda i dalje su raspoloživa i mogu biti korišćena do 2022. godine. Pored toga, sredstva novog kredita Republike Italije od 30 miliona evra raspoloživa su malim i srednjim preduzećima i javnim komunalnim preduzećima od kraja aprila 2012. Sredstva će biti raspoloživa i mogu biti korišćena uz najdužu ročnost kredita od osam godina do 2016, a uz kraću ročnost do 2024. godine. Namena kredita: – najmanje 70% pojedinačnog kredita može se koristiti za nabavku opreme, rezervnih delova, tehnologije i industrijskih licenci italijanskog porekla; – najviše 30% pojedinačnog kredita može se koristiti za pokrivanje troškova u zemlji – obrtnih sredstava i robe neophodne za realizaciju projekta. Uslovi kreditiranja: -Iznos pojedinačnog kredita: od 5.000 do 1.000.000 EUR za mikro preduzeća. od 50.000 do 1,000,000 EUR za MSP. od 150.000 do 2.000.000 EUR za javna komunalna preduzeća. Kamatna stopa – fiksna do 4,85% – efektivna Ročnost kredita do osam godina Period počeka kredita do dve godine Narodna banka Srbije, kao agent Vlade Republike Srbije, sredstva ovih kredita plasira krajnjim korisnicima preko devet posredničkih banaka: BANCA INTESA (www.bancaintesabeograd.com) ČAČANSKA BANKA (www.cacanskabanka.co.rs) EUROBANK (www.eurobank.rs) JUBMES BANKA (www.jubmes.rs) KBM BANKA (www.kbm.rs) KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com) SBERBANK SRBIJA (www.sberbank.rs) UNICREDIT BANK SRBIJA (www.unicreditgroup.rs) ERSTE BANK (www.erstebank.rs) ———————————————————————— NEMAČKA RAZVOJNA BANKA – KFW Zajam nemačke razvojne banke KfW od 100 miliona evra za finansiranje poljoprivrede, energetske efikasnosti, obnovljive energije i opštinske infrastrukture Nemačka razvojna banka – KfW odobrila je Republici Srbiji zajam od 100 miliona evra za finansiranje poljoprivrede, energetske efikasnosti, obnovljive energije i opštinske infrastrukture. Namena zajma:  Za poljoprivredu – finansiranje primarne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije (kupovina poljoprivrednog zemljišta, objekata, mehanizacije i opreme, stoke za uzgoj, ulaganje u razvoj organske poljoprivrede i proizvodnju voća i ulaganje u obrtni kapital u iznosu do 10% ukupnog iznosa zajma);  Za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju – finansiranje rekonstrukcije, renoviranja ili opremanja malih i srednjih preduzeća i domaćinstava u Srbiji, što će smanjiti jediničnu potrošnju energije i emisiju CO2 za najmanje 20%;  Za opštinsku infrastrukturu – finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodovodnih i kanalizacionih sistema, kupovine vozila i mašina za pružanje komunalnih usluga i javni prevoz, rekonstrukcije ulica, izgradnje i obnove mreža električne energije, javnog osvetljenja i sistema za grejanje, izgradnje i obnove socijalne infrastrukture (škola, obdaništa, institucija zdravstvene zaštite itd)

Iznos pojedinačnog  kedita :     za poljoprivredu                     nema ograničenja

za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju :                      do 1.000.000 evra

za opštinsku infrastrukturu : do 1.200.000 evra, s tim da vrednost pojedinačnog projekta na može biti veća od 2.500.000 evra

Ročnost kredita : do sedam godina

Period počeka kredita : do dve godine

Kamatna stopa : do visine stope koju posrednička banka naplaćuje na zajmove iz drugih izvora za iste namene

Sredstva KfW zajma raspoloživa su malim i srednjim preduzećima, opštinama, poljoprivrednim gazdinstvima i fizičkim licima preko posredničkih banaka:

ČAČANSKA BANKA http://www.cacanskabanka.co.rs/     pet miliona evra za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju

KOMERCIJALNA BANKA  http://www.kombank.com/     30 miliona evra za poljoprivredu i 25 miliona evra za opštinsku infrastrukturu

PROCREDIT BANK  http://www.procreditbank.rs/      40 miliona evra za poljoprivredu

———————————————————————— KREDITNA LINIJA IZMEĐU VLADA KRALJEVINE DANSKE I REPUBLIKE SRBIJE I NBS Vlada Republike Srbije potpisala je krajem 2006. godine s vladom Kraljevine Danske Memorandum o razumevanju kojim se Republici Srbiji, kroz sprovođenje Programa lokalnog ekonomskog razvoja na Balkanu (Program LEDIB), pruža bespovratna finansijska pomoć. Radi realizacije potkomponente 2.3 ovog programa – Bolji pristup povoljnim kreditima u iznosu od 15 miliona danskih kruna (oko dva miliona evra), dana 24. oktobra 2008. zaključen je finansijski sporazum između vlada Kraljevine Danske i Republike Srbije i Narodne banke Srbije. Sredstva Programa LEDIB biće raspoloživa do kraja 2018. Do kraja maja 2015, sredstva Programa LEDIB koristilo je 261 malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, u ukupnom iznosu od 158,2 miliona dinara. Name na kredita:  Sredstva su namenjena finansiranju investicionih projekata i obrtnih sredstava malih i srednjih preduzeća, preduzetnika, poljoprivrednika i zadruga sa sedištem u pet upravnih okruga južne Srbije – Nišavskom, Jablaničkom, Pčinjskom, Topličkom i Pirotskom. Uslovi kreditiranja:

Iznos pojedinačnog kredita : do 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti

Kamatna stopa : za dinarske kredite bez valutne klauzule: referentna stopa NBS + do 4,5% za dinarske kredite s valutnom klauzulom: do 8%

Ročnost kredita : u zavisnosti od potreba korisnika, a najkasnije do isteka 2018.

Period počeka kredita : do godinu dana

Krajnjim korisnicima sredstva Programa LEDIB plasiraju se preko sledećih posredničkih banaka: BANCA INTESA (www.bancaintesabeograd.com) KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com) PROCREDIT BANK (www.procreditbank.rs) SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (www.societegenerale.rs) UNICREDIT BANK SRBIJA (www.unicreditbank.rs) Detaljnije informacije u vezi sa ovim kreditnim linijama mogu se dobiti preko navedenih posredničkih banaka, kao i u Sektoru za međunarodnu saradnju Narodne banke Srbije – Odeljenje za revolving kredite Republike Srbije (tel.: 011/333-8324, 333-8326, 333-8342).

 

 

Show Buttons
Hide Buttons