ЕКО кредит за куповину опреме и возила

Институција: Sberbank Srbija
Категорија: Кредити за енергетску ефикасност
Рок за пријаву: Без рока
ОПИС ПРОГРАМА:

Пратећи глобалне трендове и имајући на уму значај очувања животне средине и ублажавање ефеката климатских промена, Сбербанк Србија а.д. је развила ЕКО кредите за унапређење енергетске ефикасности и уштеду енергије. ЕКО Кредити за унапређење енергетске ефикасности и уштеду енергије се финансирају из извора немачке развојне банке KfW у свету познате по финансирању еколошких пројеката.
Sberbank Srbija финансира пројекте за уштеду енергије и енергетску ефикасност путем ЕКО кредита за правна лица, који доприносе повећању енергетске ефикасности куповином хибридних возила и опреме која штеди енергију и смањује емисију CO2.

Кредити се одобравају у динарима и у еврима.

Износ: У складу са кредитном способношћу клијента, минимално 3.000 евра за кредите у динарима, минимално 5.000 евра за кредите у еврима

Каматна стопа:
– за кредите у динарима номинална каматна стопа је 15.95%%, а ефективна од 18.12%
– за кредите у еврима номинална каматна стопа је 9.95%, а ефективна од 11.36%

Рок отплате: Од 12 до 60 месеци

Инструмент обезбеђења: Хипотека I реда, менице фирме, личне менице власника

КОНТАКТ:

Sberbank Srbija
Адреса: Булевар Михаила Пупина 165г, 11070 Београд
Телефон: Инфо Центар Sberbank Srbija a.d. 0700 700 800; 011/2257-498

www.sberbank.rs

Izvor