“INOCOOP” Zrenjanin 2013

U periodu od 29. do 31. avgusta 2013 godine. održaće se 14 Međunarodni sajam inovacija,kooperacija i preduzetništva “INOCOOP” 2013,koji organizuju Regionalna privredna komora Zrenjanin i Opšte udruženje preduzetnika Zrenjanin u saradnji sa Turističkim centrom grada Zrenjanina.
Sajam će se održati kao i poslednjih 13 godina u sportskoj sali Medison u vreme održavanja tradicionalne manifestacije DANI PIVA u Zrenjaninu.
Opšte udruženje preduzetnika Kula je u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Sombor organizovalo i odlazak članova sekcije “Stari zlatnik” na sajam kojima su obezbeđeni prevoz i kompletno opremljeni štandovi za dva dana učešća na sajmu.
Akcenat ovogodišnjeg sajma je na afirmaciji novog zapošljavanja na jednoj strani i otvaranje kapitalnih investicionih programa na drugoj strani.