Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим предузећима за набавку опреме

Рок за пријаву: уторак, 31. децембар 2013.

Република Србија, Министарство финансија и привреде позива мала предузећа, предузетниле и задруге да се пријаве за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2013. години

Министарство финансија и привреде ће ради повећања конкурентности привредних субјеката, унапређења њиховог пословања и интернационализације, као и креирања нових радних места кроз инвестиције у опрему, суфинансирати набавку следеће опреме: 
1) нове производне опреме и/или машина;
2) половне производне опреме и/или машина, не старије од пет године;
3) нових делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добра која ће се искористити како би се ставиле у погон неискоришћене машине и опрема које производе размењива добра.

Програм спроводи Министарство финансија и привреде у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој и одабраним пословним банкама: Societe Generale, Raiffeisen bank и ProCredit bank.

Укупно расположива средства за реализацију Програма износе 100 милиона динара, а право на суфинансирање износи до 25% од вредности инвестицијеИзнос одобрене бесповратне помоћи не може бити мањи од 250.000 динара, нити већи од 2.500.000 динара. Учешће привредних субјеката износи 5% од укупне вредности опреме, док се остатак обезбеђује из кредита изабраних пословних банака.

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше.

Пријаве за доделу бесповратних средстава, заједно са осталом документацијом и захтевом за кредит, предају се у једној од банака које учествују у реализацији овог програма.

Програм подршке малим предузећима за набавку опреме, Упутство за спровођење Програма и комплетна пропратна документација за учешће у Јавном позиву може се преузети на интернет страницама:
• Министарства финансија и привреде: www.mfp.gov.rs
• Националне агенције за регионални развој:  www.narr.gov.rs
• Портала Предузетнички сервис: www.preduzetnickiservis.rs

Izvor