Кредит за куповину и реконструкцију или адаптацију пословног простора Институција: Sberbank Srbija

Категорија: Кредити за куповину, реконструкцију или адаптацију пословног програма
Рок за пријаву: Без рока
ОПИС ПРОГРАМА:

Куповина или реконструкција или адаптација пословног простора (непокретности).

Кредити се одобравају у динарима и у еврима.

Износ: У складу са кредитном способношћу клијента, минимално 5.000, максимално 100.000 евра

Каматна стопа:
– за кредите у динарима номинална каматна стопа је 16%, а ефективна каматна стопа је 18.18%
– за кредите у еврима номинална каматна стопа је 10.95%, а ефектирвна од 11.80%

Рок враћања: До 120 месеци

Инструмент обезбеђења: Хипотека I реда, менице фирме, личне менице власника

КОНТАКТ:

Sberbank Srbija
Адреса: Булевар Михаила Пупина 165г, 11070 Београд
Телефон: Инфо Центар Sberbank Srbija a.d. 0700 700 800; 011/2257498

www.sberbank.rs

Izvor