Одобрена средства за 215 МСПП

Среда, 10. јул 2013.

Национална агенција за регионални развој одобрила је 39,5 милиона динара за 215 предузећа за јачање конкурентске позиције на тржишту.

Национална агенција за регионални развоj одобрила је 39,5 милиона динара за 215 малих и средњих предузећа, од укупно 710 пријава пристиглих на адресу Агенције по овогодишњем јавном позиву за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке развоју конкурентности малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2013. години.

Од укупно 215 одобрених захтева, чак 62,3% односио се на доделу бесповратна средстава за уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања. Четвртина пројеката односи се на израду и имплементацију специјализованог софтвера,  a 7% за побољшање постојећих и развој нових производа/услуга. Интересовање за едукацију запослених, побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса, као и тестирање нових производа било je у знатно мањем проценту.

Територијани распоред пријава одговара ниову регионалне развијености МСПП. Највише пријава пристигло је из Града Београда, Новог Сада, Ваљева, Лесковца, Параћина, Пожеге и Чачка те је у складу са тим процентуална заступљеност одобрених захтева.

Средства се додељују у износу од 50.000,00 до до 800.000,00 динара за наведене  активности, a Национална агенција ће на основу уговора са корисником средстава рефундирати износ до 50% од укупног износа пројекта без ПДВ-а.

Основни циљ програма је јачање конкурентности малих и средњих предузећа, предузетника и задруга, кроз усклађивање њиховог пословања са захтевима међународних стандарда пословања, унапређивање пословних процеса, производа и услуга и јачање људских ресурса.

Списак одобрених пројеката погледајте у документу:

 Izvor