Одобрена средства за финансирање програма и мера активне политике запошљавања

среда, 17 април 2013 13:04

Министарсво рада, запошљавања и социјалне политике донело је Одлуку о учешћу у финансирању програма и мера активне политике запошљавања. Наиме, из буџета Републике Србије општини Кула су за финансирање овог програма одобрена средства у укупном износу од 3.740.000,00 динара, док је општина Кула већ обезбедила средства за реализацију предвиђених мера и за ове потребе издвојила 4.000,000,00 динара из буџета локалне самоуправе.

 

Одобрено је финансирање следећих мера:

 

– Субвенције за самозапошљавање 1.840.000,00 динара;

– Субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима – 1.900.000,00 динара.

 

Општина Кула је, у складу са Националним Акционим планом за запошљавање, израдила Локални акциони план запошљавања општине Кула за 2013. годину.

 

Овде можете прочитати Локални Акциони план запошљавања за 2013. годину.

 

Izvor