Одржана 28. седница Општинског већа

четвртак, 27 јун 2013 12:55

У циљу рационализације трошкова извршена је реорганизација послова и смањење радних места у општинској управи, сходно томе усвојен је нови Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи Кула. На већу је поднесен извештај Комисије за процену штете на пољоприврдним усевима, настале услед атмосферске непогоде – града 11. Маја 2013. године. Невреме праћено градом, захватило је 90% СО Кула, око 60% СО Липар и гранична подручја СО Руски Крстур и СО Црвенка.

Комисија је установила да ће штета коју је причинио град усевима на територији општине Кула умањити приход од пољопривреде за 61%, што ће значајно отежати заснивање производње у наредној години. На основу 491 поднесеног захтева пољопривредних произвођача, проценом је утврђена штета на 7 500ха укупне површине земљишта, док је процена у динарској вредности око 292.000.000,00 динара. На основу извештаја комисије упутиће се захтев Влади Републике Србије, за добијање средстава из Фонда за санацију и заштиту од елементарних непогода или као помоћ пољопривредним произвођачима за санацију насталих штета.

Чланови Општинског већа упознати су јуче са Програмом подршке локалним самоуправама у Србији, у процесу европских интеграција у оквиру Партнерства између Шведске општине Векшо и српких општина Варварин, Кула и Ниш. Циљ програма је јачање капацитета локалних самоуправа у Србији и као припреме за процес приступања ЕУ уз ефикаснију подршку
СКГО-а која заступа интересе и развој својих чланова. Општине Варварин, Кула и Ниш су одабране да чине кластер на тему енергетике и као партнер им је додељена општина Векшо. Очекује се да се партнерски пројекти баве великим бројем питања као што су: енергетско планирање, подизање јавне свести, аспектом родне равноправности, у изради енергетских планова,транспарентности, цене- тарифирања, интеграција у ЕУ…

У првој допунској тачки дата је сагласност свим ЈК Предузећима са територије општине Кула и Месним Заједницама, да учествују на конкурсу који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, уколико могу сами да обезбеде 15% средстава из сопствених прихода, која су потребна за суфинансирање пројеката изградње и реконструкције водних објеката.

У другој допунској тачки дат је предлог да Зелена пијаца ради сваки дан како би се изместила продаја са улица на простор за то предвиђен. Представници власти су предложили да се корисницима тезги у ванпијачним данима не наплаћује пијачарина.

Izvor

Podelite!
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Show Buttons
Hide Buttons