SAJAM KINESKE PRIVREDE U BUDIMPEŠTI

OPŠTE UDRUŽENJE PREDUZETNIKA IZ KULE,POZIVA PREDUZETNIKE I PRIVREDNIKE SA  TERITORIJE OPŠTINE KULA  DA POSETE SAJAM KINESKE PRIVREDE U BUDIMPEŠTI

U saradji sa kompanijom CECZ, Centralno-evropske trgovine i Logistike, koja radi na promovisanju kineskih kompanija u Mađarskoj i susednim zemljama I organizatora godišnje izložbe China Smart Expo 2017,
Privredna komora Srbije- RPK Zapadnobačkog upravnog okruga Sombor OUP Kula,  pozivaju  kompanije sa teritorije RPK Sombor, zainteresovane za ulazak u poslovne razgovore sa kineskim dobavljačima i uvoz proizvoda iz Kine da posete  Kina Smart Ekpo između 31. maja – 2. juna 2017. u Budimpešti.
Za sve kompanije članice PKS-RPK Sombor i OUP Kula biće organizovan besplatan prevoz ulaznica,smeštaj i B2B sureti. 

Za više informacija posetite  veb-site: www.chinasmartexpo.com  gde su na raspolaganju podaci kineskih kompanija ( veb-sajt, profil, proizvodi i svi podaci potrebni za B2B surete).

Prijavu posete sajmu i zainteresovanost za B2B susret sa određenom kompanijom (sa www.chinasmartexpo.com), dostaviti na adrese: preduzetnicikula@gmail.com do 12.05.2017.godine.  

MLADI – TURIZAM

MLADI

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA – Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih – https://www.mos.gov.rs/vest/objavljeni-javni-konkursi-za-programe-i-projekte-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora1  Rok za konkurisanje je 27.02.2017.

————————————————————————————————————————————-

TURIZAM

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA – Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2017. godini – http://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-subvencija-i-dotacija-2017/   Rok za podnošenje zahteva je 31.03.2017. godine

 

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA – Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude – http://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-kreditnih-sredstava-za-podsticanje-kvaliteta-turisticke-ponude-2017/?lang=lat  Rok za podnošenje zahteva je 01.11.2017. godine.

INVESTICIJE I POLJOPRIVREDA

NVO ‘’ENECA’’ I kompanija ‘’Filip Moris’’ – POKRENI SE ZA POSAO – http://www.pokrenisezaposao.rs/   Rok za konkurisanje 28.02.2017.

 

 RAZVOJNI FOND VOJVODINE raspisao je konkurse koji su otvoreni do iskorišćenja sredstava. Tekst konkursa I dokumentaciju možete pronaći na http://www.rfapv.rs/

–        http://www.rfapv.rs/images/pdf-16.pngКонкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања

–        http://www.rfapv.rs/images/pdf-16.pngКонкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства

–        http://www.rfapv.rs/images/pdf-16.pngКонкурс за краткорочне кредите за обртна средства

–        http://www.rfapv.rs/images/pdf-16.pngКонкурс за дугорочне кредите за пољопривреду

–        http://www.rfapv.rs/images/pdf-16.pngКонкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта

–        http://www.rfapv.rs/images/pdf-16.pngКонкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди

–        http://www.rfapv.rs/images/pdf-16.pngКонкурс за доделу краткорочних кредита на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране европске уније и билатералних донатора

–        http://www.rfapv.rs/images/pdf-16.pngКонкурс за дугорочне кредите за инвестиционо опремање радних, пословних и агроиндустријских зона кроз суфинансирање са локалним самоуправама

 

MINISTARSTVO PRIVREDE – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte – http://www.privreda.gov.rs/5857-2/  Javni poziv otvoren je do utroška sredstava.

ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE

MINISTARSTVO PRIVREDE – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike  u poslovanju u 2017. godini – http://www.privreda.gov.rs/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-finansijsku-podrsku-za-pocetnike-u-poslovanju-u-2017-godini/    Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2017. godini – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_organizovanje_sprovo_enja_javnih_radova_na_kojima_se_anga_uju_nezaposlena_lica_u_2017._godini.cid33499?page=0  Javni konkurs otvoren je do 10.03.2017. godine.

Konkurs – turizam

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2017. godini. Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnci koji su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Rok za podnošenje zahteva je 1. novembar 2017. godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. decembar 2017. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3139697.

http://mtt.gov.rs/download/Konkurs%20za%20dodelu%20kreditnih%20sredstava%20za%20podsticanje%20kvaliteta%20turisti%C4%8Dke%20ponude(2).pdf

http://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-kreditnih-sredstava-za-podsticanje-kvaliteta-turisticke-ponude-2017/

 

Kampanja Srbija, zemlja uspešnih priča!

Drage kolege,

Centar za komunikacije PKS pokrenuo je kampanju „Srbija, zemlja uspešnih priča” koja će biti realizovana tokom 2017. godine.

Cilj kampanje je da, u skladu sa strateškim opredeljenjima PKS, promoviše primere uspešnog poslovanja, inovativnih kompanija i proizvoda i na taj način doprinese pokretanju biznisa i podsticanju razvoja.

Ukoliko Vam je ova kampanja interesantna, molimo vas da obavestite svoje članove i pozovete ih da nam pošalju priče o uspehu ili svoj kontakt, pa ćemo mi pisati o njima. „Uspešna priča” podrazumeva primer uspešnog poslovanja i dobrih rezultata o kojima govore sami vlasnici ili menadžeri kompanija. Kompanijama nudimo besplatnu promociju svim raspoloživim kanalima komunikacije, od dnevnih novina, nedeljnika sa kojima imamo saradnju, portala, do televizija i stranica na društvenim mrežama.

Put do uspeha, od izazova na samom početku, razvijanja biznisa, do rezultata i planova za dalje poslovanje, svakako predstavlja podstrek i inspiraciju svima koji razmišljaju da počnu sopstveni posao.

Priče u pisanoj ili video formi dostavljaju se mejlom na: uspesneprice@pks.rs. Kontakt telefon Službe za informisanje PKS: 011 33 00 905

Više informacija na portalu PKS, gde je kreirana stranica http://pks.rs/drugionama.aspx (baner „Uspešne priče”).
Služba za informisanje i odnose sa javnošću
Т: +381 11 33 00 905
F: +381 11 32 35 528
Е: informisanje@pks.rs
Resavska 15 | 11000 Beograd | pks.rs

13.01.2017. ODRŽANA 183. SKUPŠTINA UDRUŽENJA ZANATLIJA I PRIVATNIH PREDUZETNIKA U RUSKOM KRSTURU

U nedelju 08.01.2017. godine održana je 183. Skupština Udruženja zanatlija i privatnih preduzetnika ,,Zanatlija,, Ruski Krstur. Na Skupštini su usvojeni: Izveštaj o radu, Finansijski izveštaj, Plan rada i Finansiski plan za 2017. Skupštini su prisustvovale delegacije Privredne komore Srbije – RPK Sombor na čelu sa predsednikom Zoranom Bulatovićem i  Opšteg udruženja Preduzetnika iz Kule na čelu sa predsednikom Karimanović Suveiljom.

V.d. direktor Zoran Bulatović je upoznao preduzetnike sa novom organizacijom Privredne komore Srbije, istakao značaj preduzetnika u privrednom sistemu i naglasio koje će sve koristi preduzetnici imati od  Privredne komore Srbije u budućnosti.

Predsednik OUP Kula je prisutnima predstavio trenutnu situaciju oko udruženja i probleme koji pritiskaju preduzetnike u nasoj opstini ,nebrigom čelnih ljudi prema preduzetnicima i udruženjima preduzetnika.

------------------------------
Show Buttons
Hide Buttons
-----------------------------