• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image

2 KONKURSA (bespovratna sredstva) i izmene Zakona o radu

Obaveštavamo Vas o dva nova konkursa Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, kao i novim obavezama po osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu:

 –      KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU OPREME PRIVREDNIH DRUŠTAVA POVEZANIH SA REALIZACIJOM INVESTICIJA – Kupovina opreme za početak, povećanje ili unapređenje proizvodnje čija nabavna (profakturna/predračunska /predugovorna)  vrednost  ne može biti niža od 4.000.000 dinara (četirimilionadinara) bez uračunatog pdv-a, zavisnih  troškova  nabavke,  troškova montaže,  puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova. Oprema mora da bude nova. ROK ZA KONKURISANJE JE 02. april 2018. godinehttp://www.region.vojvodina.gov.rs/Konkursi/Конкурс-за-доделу-бесповратних-средстава–за-куповину-опреме-привредних-друштава-повезаних-са-реализацијом-инвестиција

NOVI KONKURSI

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javne pozive/konkurse, u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Programom rada za 2018. godinu:

 

 Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2018. godini – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_organizovanje_sprovo_enja_javnih_radova_na_kojima_se_anga_uju_nezaposlene_osobe_sa_invaliditetom_u_2018._godini.cid43096?page=1

ROK ZA KONKURISANJE:    02.04.2018.

 

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_nezaposlenima_za_dodelu_subvencije_za_samozapo_ljavanje_u_2018._godini.cid43100?page=0

ROK ZA KONKURISANJE:    16.04.2018.…

SAJAM MALE PRIVREDE IHM 2018 MINHEN 07. – 11.03.2018.

Pozivamo članove Opšteg udruženja Preduzetnika Kula i Unije poslodavaca Vojvodine da posete vodeći sajam zanatstva i male privrede u Minhenu sa sledećim sadržajem: zanati, trgovine i dizajn, opremanje i montaža, izgradnja i modernizacija, oprema i tehnologije, završni dizajn eksterijera, baštenska tehnologija, dekoracija, muzički instrumenati, pružanje usluga… Istovremeno na minhenskom sajmištu se održava i veliki međunarodni…

Planovi sanitarne inspekcije

Na sajtu Sanitarne inspekcije AP Vojvodine možete da pogledate planove (spisak privrednih subjekata) nadzora sanitarne inspekcije na nedeljnom nivou – http://sanitarnaapv.vojvodina.gov.rs/планови-рада/  Planovi se objavljuju svakog ponedeljka, za tu nedelju.  

Ubuduće bez pečata, potpisa i štampanja računovodstvenih isprava

Vlada Republike Srbije saopštila je da je učinila još jedan korak u pravcu efikasnijeg, racionalnijeg i jeftinijeg poslovanja jer računovodstvene isprave, uključujući fakture, ne moraju da se štampaju, niti da sadrže pečat i potpis. Potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić i ministar finansija Dušan Vujović potpisali su danas Objašnjenje u vezi sa izdavanjem…

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE-bespovratna sredstva, subvencije, regresiranje

Bespovratna sredstva za skladištenje žitarica Bespovratna sredstva za hladnjače i opremu za hladnjače Bespovratna sredstva za nabavku nove opreme i izgradnju objekta za smeštaj životinja Pravilnik o podsticajima u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla Podsticaji u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov Podsticaji u organskoj stočarskoj proizvodnji Regresiranje osiguranja useva i plodova Subvencije…