Pitanja i odgovori u vezi sa sprovođenjem ekonomskih mera