Povećana donacija za program ‘Pokreni se za posao’

22.04.2013 12:50 Beograd

Zbog velikog interesovanja preduzetnika iz cele Srbije, kompanija Philip Morris odlučila je da poveća svoju donaciju za pomoć malom preduzetništvu i da u 2013. godini u kojoj proslavlja svoj jubilej poslovanja u Srbiji podrži pokretanje ukupno 110 malih i porodičnih preduzeća u okviru programa „Pokreni se za posao”, deset više od inicijalno planiranih grantova.

‘Pokreni se za posao’ je program kojim kompanija Philip Morris podržava malo i porodično preduzetništvo kao rešenje za gorući problem nezaposlenosti sa kojim se građani Srbije suočavaju. U okviru programa, koji se realizuje u partnerstvu sa nevladinom organizacijom Eneca iz Niša, dobrim preduzetničkim idejama biće obezbeđena finansijska i savetodavna podrška za njihovu realizaciju.

Na konkurs ‘Pokreni se za posao’ koji je trajao od 4. decembra do 1. marta stiglo je skoro 3.300 prijava među kojima su mnogobrojne inovativne preduzetničke ideje od kreativnih ideja iz oblasti informacionih tehnologija, preko proizvodnih delatnosti do predloga iz oblasti poljoprivrede.

„Veoma smo zadovoljni velikim interesovanjem za konkurs programa „Pokreni se za posao”. Broj od 3.277 prijavljenih kandidata iz 121 opštine u Srbiji jasno pokazuje da je preduzetnički duh itekako prisutan u Srbiji. Najviše prijava pristiglo je iz južne Srbije, kao i iz Beograda i centralne Srbije, potom slede Vojvodina i zapadna Srbija. Interesantno je da je dosta kvalitetnih predloga poslato od strane mladih, fakultetski obrazovanih ljudi starosne granice do 30 godina“, rekao je Milivoje Jovanović, menadžer NVO Eneca, koja sprovodi program Pokerni se za posao.

Proces selekcije je u toku, a preliminarni rezultati prvog kruga biće objavljeni krajem aprila. U drugom krugu selekcije komisija će posetiti sve kandidate koji su ušli u uži izbor kako bi donela konačnu odluku o odabiru 110 korisnika bespovratnih sredstava za pokretanje malog biznisa. Osnovni kriterijumi za odabir su poslovna održivost predloženog projekta, kao i ekonomski i socijalni status korisnika.

Osim sredstava za kupovinu opreme, budućim preduzetnicima kompanija Philip Morris i NVO Eneca putem ovog programa obezbeđuju poslovne i stručne obuke, kao i stalnu savetodavnu pomoć od strane ekonomskih stručnjaka. Zahvaljujući programu ‘Pokreni se za posao’ u protekle tri godine pokrenuto je 160 malih preduzeća kroz koja je uposleno preko 600 ljudi.

 Izvor