Програм суфинансирања иновација (MATCHING GRANTS Program)

Институција: Фонд за иновациону делатност
Категорија: Субвенције
Рок за пријаву: од 28.6.2013 до 30.9.2013

ОПИС ПРОГРАМА:

Програм суфинансирања иновација је намењен приватним микро и малим предузећима која поседују технолошку иновацију са конкурентном позицијом на локалном/светском тржишту и јасном тржишном потражњом. Циљеви Програма суфинансирања иновација су подстицање комерцијализације истраживања и развоја и даљи развој иновативних компанија заснован на знању, као и подстицање успостављања сарадњи са међународним компанијама и организацијама, и повећање броја технолошких компанија и њихова припрема за додатне инвестиционе могућности.

Висина средстава:
– До 300.000,00 евра (до 70% од укупно одобреног буџета пројекта);
– Условни грант (уколико је пројекат успешан – оствари приход, компанија је у обавези да Фонду за иновациону делатност врати средства на начин који је описан у Приручнику за Програм суфинансирања иновација).

Услови за конкурисање:
– Подносилац Пријаве је правно лице основано у складу са Законом о привредним друштвима, регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије (АПР), и које се налази у Србији;
– Подносилац Пријаве је микро или мала компанија из приватног сектора (дефиниција Европске уније за мала и средња предузећа).
– Поред услова подобности, потребно је да компанија поседује технолошку иновацију са конкурентном позицијом на локалном/светском тржишту и јасном тржишном потражњом, као и да приложи доказ о суфинансирању пројекта (минимум 30% од укупно одбреног буџета пројекта).

Ограничења:
– Компаније које испуњавају било који од следећих критеријума нису подобне за пријаву за Програм суфинансирања иновација:
– Компанија је финансирана кроз Програм суфинансирања иновација за исте активности;
– Компанија је остварила приходе веће од 10.000.000,00 евра у било којој од претходне две године;
– Компанија је под контролом и/или у већинском власништву (више од 50%) матичне компаније, која је остварила приходе, или је део групе која је остварила приходе веће од 10.000.000,00 евра у било којој од претходне две године;
– Компанија је добила финансирање за иста добра и услуге која су већ плаћена кроз Програм раног развоја (MINI GRANTS Program) за исте активности.

Током припремања пријаве узети у обзир:
– Могућа је само једна пријава/подношење по компанији;
– Све информације и документа морају бити написана и поднета на енглеском језику, са изузетком који се односи на званична документа о компанији, која се издају само на српском језику;
– Само ће пријаве поднете путем портала за пријављивање Фонда за иновациону делатност бити узете у обзир;
– Документа која је потребно доставити у штампаном облику морају бити послата поштом пре истека рока за подношење пријаве.
– Потребна документација је детаљно описана у Приручнику за Програм суфинансирања иновација.

Финансирају се пројекти у трајању до 24 месеца. Конкурс је континуирано отворен, док се евалуација достављених пројеката обавља два пута годишње. На интернет страници Фонда за иновациону делатност налазе се информације о циклусу који је у току и крајњем року за подношење документације.

 

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН:

Микро и мале приватне компаније, регистроване у Србији.

КОНТАКТ:

Фонд за иновациону делатност

matchinggrants@inovacionifond.rs

www.inovacionifond.rs

Izvor