Slovačka boravišna dozvola u svrhe poslovanja,kao fizičko lice, privatni preduzetnik (živnostník)

Opšte udruženje preduzetnika u saradnji sa renomiranom kompanijom iz Slovačke,pomaže u sređivanju dokumentacije zainteresovanim licima za poslovanje, zaposlenje ili preseljenje u Slovačku .

Saradjujemo sa advokatskom kancelarijom koja pokriva sve zakonske zahteve koji se odnose na agendu za strance u Slovačkoj. Detaljnije informacije o nama možete dobiti u kancelariji Opšteg udruženja Preduzetnika Kula.

Usluge koje možete dobiti :

1. Boravišna dozvola u svrhe poslovanja kao fizičko lice privatni preduzetnik (živnostník) komplet  usluga

2. Boravišna dozvola u svrhe poslovanja – osnivanje firme komplet paket usluga

3. Boravišna dozvola u svrhe spajanja porodice – može se spojiti samo suprug ili supruga ako jedan od njih poseduje več boravišnu dozvolu u Slovačkoj i njihova djeca do 18. godina.

4. Boravišna dozvola u svrhe zaposlenja- klijent mora imati posldavca koji će ga u Slovačkoj zaposliti.

Boravišna dozvola se dobija u roku od 3- 4 meseca.

Boravišna dozvola se dobija na razdoblje 1 – 1,5 godina to zavisi od policije za strance i nakon toga se obnavlja.  Trajni boravak se dobija nakon 5 godina. Državljanstvo se može dobiti nakon 8 godina.

Sve informacije možete dobiti na tel.063/547605

Podelite!
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Show Buttons
Hide Buttons