Specijalna letnja ponuda za mala preduzeća i preduzetnike – kredit bez troška obrade i sa nižim kamatama

Specijalna letnja ponuda

Sberbank Srbija a.d. je za naredna 3 meseca, sa početkom od 08. jula 2013 godine, pripremila specijanu ponudu namenjenu malim preduzećima i preduzetnicima.

Specijalna letnja ponuda se odnosi na dugoročnu revolving kredinu liniju, a podrazumeva odobrenje zahteva bez troška obrade i po specijalnim promotovnim  kamatama.

Specijalna letnja ponuda za mala preduzeća i preduzetnike:

  • Dugoročna revolving kreditna linija u RSD  – rok otplate do 36 meseci, fiksna kamatna stopa tokom celog perioda otplate već od 14.95%, bez troška obrade kredita.
  • Dugoročna revolving kreditna linija u EUR – rok otplate do 36 meseci, kamatna stopa već od 7.95%, bez troška obrade kredita.

O specijalnoj letnjoj ponudi možete se detaljnije informisati putem našeg Info centra na broj 0700 700 800.

Saradnici za rad sa malim preduzećima i preduzetnicima Vas očekuju, posetite  bilo koju Sberbank ekspozituru i uverite se u sve pogodnosti koje Vam pruža naša specijalna ponuda!

Primer dugoročne revolving kreditne linije:

Dugoročna revolving kreditna linija u RSD

  Iznos kredita  1.500.000 RSD
  Nominalna kamatna stopa za kredit:   od 14.95%
  Efektivna kamatna stopa za kredit:   od 16.02%
  Trošak obrade kredita:   0%
  Maksimalni period otplate kredita:   do 36 meseci
  Mesečna rata:   51.961,27 RSD
  Ukupno za otplatu:   1.870.605,81 RSD

Dugoročna revolving kreditna linija u EUR

  Iznos kredita  10.000 EUR
  Nominalna kamatna stopa za kredit:  od 7.95% u prvih 12 meseci
8.95% po isteku 12 meseci
  Efektivna kamatna stopa za kredit:   od 9,09%
  Trošak obrade kredita:   0%
  Maksimalni period otplate kredita:   do 36 meseci
  Mesečna rata:  313,13 EUR u prvih 12 meseci
316,60 EUR po isteku 12 meseci
  Ukupno za otplatu:  11.348,82 EUR

 Izvor