Tag: Fond za razvoj Republike srbije

Кредити за трајна обртна средства

Рок за пријаву: 31.12.2013

ОПИС ПРОГРАМА:

Висина средстава:
Минимални износ кредита за правна лица, не може бити мањи од 2.000.000,00 динара, а максимални годишњи износ укупно одобрених кредита повезаним лицима не може бити већи од:…