Tag: jkp komunalac kula

Obaveštenje preduzetnicima Opštine Kula

 

Poštovani preduzetnici,

 

Kako je u poslednje vreme intenzivirana pojava prodaje dobara ( voće, povrće, roba široke potrošnje, drva ) van pijačnog prostora koji je za to predviđen  Odlukom o komunalnim delatnostima ( Sl. List Opštine Kula ) nadležne službe na zahtev Opšteg udruženja preduzetnika Kula, jkp “Komunalac”,a u saradnji sa Opštinskom upravom Kula, Ministarstvom unutrašnjih poslova i nadležnim inspekcijama pokreće rigoroznu  kontrolu radi suzbijanja pomenutih radnji.…