Tag: nacionalna služba za zapošljavanje

Субвенције за отварање нових радних места

Категорија: Субвенције
Рок за пријаву: од 30.3.2013 до 1.12.2013

ОПИС ПРОГРАМА:

Субвенције за отварање нових радних места послодавцима ради запошљавање лица пријављених на евиденцији Националне службе за запошљавање. Субвенција за отварање нових радних места одобрава се на основу јавног позива, у једнократном износу…

Одобрена средства за финансирање програма и мера активне политике запошљавања

среда, 17 април 2013 13:04

Министарсво рада, запошљавања и социјалне политике донело је Одлуку о учешћу у финансирању програма и мера активне политике запошљавања. Наиме, из буџета Републике Србије општини Кула су за финансирање овог програма одобрена средства у укупном износу од…