Tag: preduzetništvo

„TRENDOVI U POLJOPRIVREDI U OPŠTINI KULA“

 

Sreda, 17. jul. 2013. godine, 14 časova

Mala sala Skupštine opštine Kula

Poštovani,

 

U toku je izrada studije za sektor poljoprivrede opštine Kula, u u okviru Projekta prekogranične saradnje za promociju investicija (EU CBC IP), koji je finansiran od strane Evropske unije, a u kojem kao partner, učestvuje i opština Kula.…

Кредитна подршка за почетнике

Институција: Фонд за развој Републике Србије
Категорија: Кредити
Рок за пријаву: 31.12.2013
ОПИС ПРОГРАМА:

Кредити се одобравају за изградњу/ доградњу/ реконструкцију/ адаптацију/ санацијu/ куповину/ пословног простора, производних и индустријских објеката који су у власништву или их стиче у власништво подносилац захтева за кредит или за куповину нове опреме од овлашћеног дистрибутера или произвођача опреме.…

ЕКО кредит за куповину опреме и возила

Институција: Sberbank Srbija
Категорија: Кредити за енергетску ефикасност
Рок за пријаву: Без рока
ОПИС ПРОГРАМА:

Пратећи глобалне трендове и имајући на уму значај очувања животне средине и ублажавање ефеката климатских промена, Сбербанк Србија а.д. је развила ЕКО кредите за унапређење енергетске ефикасности и уштеду енергије.…

Кредит за куповину и реконструкцију или адаптацију пословног простора Институција: Sberbank Srbija

Категорија: Кредити за куповину, реконструкцију или адаптацију пословног програма
Рок за пријаву: Без рока
ОПИС ПРОГРАМА:

Куповина или реконструкција или адаптација пословног простора (непокретности).

Кредити се одобравају у динарима и у еврима.…

„Иновација производа кроз примену еко дизајна у дунавском региону” (Danube PIE)

Аутор: Европска мрежа предузетништва Србија Датум објаљивања: јул 05, 2013

Danube PIE је међународни пројекат који је финансиран од стране Европске комисије кроз програм CIP (Competitiveness and Innovation Program), са трајањем од 21 месеца…