Tag Archives: preduzetništvo

„TRENDOVI U POLJOPRIVREDI U OPŠTINI KULA“

 

Sreda, 17. jul. 2013. godine, 14 časova

Mala sala Skupštine opštine Kula

Poštovani,

 

U toku je izrada studije za sektor poljoprivrede opštine Kula, u u okviru Projekta prekogranične saradnje za promociju investicija (EU CBC IP), koji je finansiran od strane Evropske unije, a u kojem kao partner, učestvuje i opština Kula. Continue reading

Кредитна подршка за почетнике

Институција: Фонд за развој Републике Србије
Категорија: Кредити
Рок за пријаву: 31.12.2013
ОПИС ПРОГРАМА:

Кредити се одобравају за изградњу/ доградњу/ реконструкцију/ адаптацију/ санацијu/ куповину/ пословног простора, производних и индустријских објеката који су у власништву или их стиче у власништво подносилац захтева за кредит или за куповину нове опреме од овлашћеног дистрибутера или произвођача опреме. Continue reading

ЕКО кредит за куповину опреме и возила

Институција: Sberbank Srbija
Категорија: Кредити за енергетску ефикасност
Рок за пријаву: Без рока
ОПИС ПРОГРАМА:

Пратећи глобалне трендове и имајући на уму значај очувања животне средине и ублажавање ефеката климатских промена, Сбербанк Србија а.д. је развила ЕКО кредите за унапређење енергетске ефикасности и уштеду енергије. Continue reading

Кредит за куповину и реконструкцију или адаптацију пословног простора Институција: Sberbank Srbija

Категорија: Кредити за куповину, реконструкцију или адаптацију пословног програма
Рок за пријаву: Без рока
ОПИС ПРОГРАМА:

Куповина или реконструкција или адаптација пословног простора (непокретности).

Кредити се одобравају у динарима и у еврима. Continue reading

„Иновација производа кроз примену еко дизајна у дунавском региону” (Danube PIE)

Аутор: Европска мрежа предузетништва Србија Датум објаљивања: јул 05, 2013

Danube PIE је међународни пројекат који је финансиран од стране Европске комисије кроз програм CIP (Competitiveness and Innovation Program), са трајањем од 21 месеца Continue reading

Одобрена средства за 215 МСПП

Среда, 10. јул 2013.

Национална агенција за регионални развој одобрила је 39,5 милиона динара за 215 предузећа за јачање конкурентске позиције на тржишту. Continue reading