Tag: udruženje preduzetnika

Централни регистар обавезног социјалног осигурања

Објављено среда, 14 август 2013 13:09

Централни регистар обавезног социјалног осигурања почео је са оперативним радом, а то подразумева да се Јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање у електронском облику подносе на Порталу Централног регистра обавезног социјалног осигурања.…

Регионалне развојне агенције и услуге

Акредитоване регионалнe развојнe агенцијe су агенције чија је улога унапређење регионалног развоја, у складу са Законом о регионалном развоју.…

Кредити за трајна обртна средства

Рок за пријаву: 31.12.2013

ОПИС ПРОГРАМА:

Висина средстава:
Минимални износ кредита за правна лица, не може бити мањи од 2.000.000,00 динара, а максимални годишњи износ укупно одобрених кредита повезаним лицима не може бити већи од:…

Конкурс за подршку салашарског туризма

 

среда, 19 јун 2013 16:13

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, расписује Конкурс за подршку непољопривредних и и пратећих пољопривредних активности на селу у АП Војводини у 2013. години – Салашарски туризам. Конкурс траје од 14.06.2013. до 31.07.2013.…

Obaveštenje preduzetnicima Opštine Kula

 

Poštovani preduzetnici,

 

Kako je u poslednje vreme intenzivirana pojava prodaje dobara ( voće, povrće, roba široke potrošnje, drva ) van pijačnog prostora koji je za to predviđen  Odlukom o komunalnim delatnostima ( Sl. List Opštine Kula ) nadležne službe na zahtev Opšteg udruženja preduzetnika Kula, jkp “Komunalac”,a u saradnji sa Opštinskom upravom Kula, Ministarstvom unutrašnjih poslova i nadležnim inspekcijama pokreće rigoroznu  kontrolu radi suzbijanja pomenutih radnji.…