Udruženje preduzetnika opštine Kula

Ovde možete pročitati više o radu našeg udruženja, upoznati se sa našim ciljevima, kao i aktivnostima. Pozivamo vas da nam se pridružite, bez obzira na to da li ste već preduzetnik, ili to želite da postanete. Naše iskustvo, kao i pomoć će vam biti od velike koristi, posebno u početnoj fazi postojanja vaše firme.

Duga tradicija preduzetništva u Kuli

Kula je nekada važila za jedan od centara preduzetništva na prostorima stare Jugoslavije. Zanatlije sa ovih prostora su bile nadaleko poznate. O njihovim uspesima svedoče mnoge fotografije koje možete videti na našem sajtu. Više o tome možete pročitati ovde.

OBRAZAC POTVRDE O RADNOJ OBAVEZI

OBRAZAC POTVRDE O RADNOJ OBAVEZI

Poštovane/I, dostavljam Vam OBRAZAC POTVRDE O RADNOJ OBAVEZI, koji je Privredna komora Srbije upravo objavila na svom sajtu. Svaki radnik treba da ima uz sebe ovu potvrdu, ona nije dnevna, već se izdaje radniku za period tokom kojeg radi drugu ili treću...

Безбедност и здравље на раду запослених

Право на безбедност и заштиту живота и здравља на раду имају сви запослени у складу са законом и општим актом. Поједине категорије запослених имају и посебну заштиту у складу са законом. Општа заштита запослених дефинисана је Законом о раду, односно Законом о...

Sedište Preduzetnika

Седиште предузетника је место из кога управља обављањем делатности, а може обављати делатност и изван седишта, као и ван одређеног простора (по позиву странке, од места до места и сл.) када је по природи саме делатности такво обављање делатности једино могуће или...

Стереотипи о предузетништву

Бројни су стереотипи и митови о предузетништву и предузетнику, као носиоцу предузетничког процеса. Навешћемо неке од њих, уз објашњење зашто се говори о митовима и каква је заправо реалност. Предузетници се рађају, а не стварају.  Наравно да особине и таленти, које...

Проналажење пословних партнера

Услуге За проналажење пословних партнера потребно вам је да попуните одређене формуларе, који су доступни на сајту www.een.rs. Партнери у Мрежи ће вам помоћу у попуњавању формулара. 1. Потребно је да попуните један од наведених формулара: - BCD Form (BUSINESS...

Радно време, одмори, одсуства и мировања радног односа

Радно време обухвата пуно радно време, непуно радно време, скраћено радно време, прековремени рад, али се закон бави и распоредом радног времена, прерасподелом радног времена, ноћним радом и радом у сменама. Запослени заснива радни однос, уобичајено, са пуним радним...

Како до запослених

Начин заснивања радног односа уређен је Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености. Према овом Закону пословима запошљавања бави се Национална служба за запошљавање (као државни орган чији управни одбор именује и разрешава Влада Републике Србије) и...