Udruženje preduzetnika opštine Kula

Ovde možete pročitati više o radu našeg udruženja, upoznati se sa našim ciljevima, kao i aktivnostima. Pozivamo vas da nam se pridružite, bez obzira na to da li ste već preduzetnik, ili to želite da postanete. Naše iskustvo, kao i pomoć će vam biti od velike koristi, posebno u početnoj fazi postojanja vaše firme.

Duga tradicija preduzetništva u Kuli

Kula je nekada važila za jedan od centara preduzetništva na prostorima stare Jugoslavije. Zanatlije sa ovih prostora su bile nadaleko poznate. O njihovim uspesima svedoče mnoge fotografije koje možete videti na našem sajtu. Više o tome možete pročitati ovde.

OBRAZAC POTVRDE O RADNOJ OBAVEZI

OBRAZAC POTVRDE O RADNOJ OBAVEZI

Poštovane/I, dostavljam Vam OBRAZAC POTVRDE O RADNOJ OBAVEZI, koji je Privredna komora Srbije upravo objavila na svom sajtu. Svaki radnik treba da ima uz sebe ovu potvrdu, ona nije dnevna, već se izdaje radniku za period tokom kojeg radi drugu ili treću...

Ангажовање запослених

Основни предуслов нормалног функционисања једног предузећа јесте радно ангажовање запослених лица која омогућавају предузећу да уз помоћ својих ресурса оствари што боље резултате у тржишној утакмици. Услови за ангажовање лица прописани су Законом о раду и другим...

Образовање, стучно оспособљавање и усавршавање

Послодавац је дужан да запосленом омогући образовање, стручно оспособљавање и усавршавање када то захтева потреба процеса рада и увођење новог начина и организације рада. Дужност је запосленог да се у току рада образује, стручно оспособљава и усавршава. Послодавац је...

Безбедност и здравље на раду запослених

Право на безбедност и заштиту живота и здравља на раду имају сви запослени у складу са законом и општим актом. Поједине категорије запослених имају и посебну заштиту у складу са законом. Општа заштита запослених дефинисана је Законом о раду, односно Законом о...

Регистрација – Предузетник

Предузетник је пословно способно физичко лице које обавља делатност у циљу остваривања прихода, као и физичко лице уписано у посебан регистар, које обавља делатност слободне професије, уређену посебним прописом ако је тим прописом то одређено (адвокатска канцеларија)....

Избор правне форме

Честа је дилема код будућих предузетника за коју правну форму бизниса да се определе. Према актуелним законским прописима, могу се регистровати као предузетници или као привредно друштво. Привредно друштво је правно лице које обавља делатност у циљу стицања добити....

Шта се очекује од конкретног пословног плана

Након дефинисања пословне идеје, која се на основу SWOT анализе показала као успешна, следи један од најбитнијих корака у целокупом процесу реализације пословне идеје - израда Бизнис плана. Његово креирање захтева време и значајне напоре у изради. Међутим, то је...