Opšte udruženje preduzetnika iz Kule u saradnji sa Privrednom komorom Srbije-RPK ZBUO Sombor i Kancelarijom za Lokalni ekonomski razvoj opštine Kula 05.06.2018.godine održala je prezentaciju programa podrške preduzetnicima.
Dostupne programe Razvojne agencije Srbije i Fonda za razvoj Republike Srbije prezentovala je
šef kancelarije za preduzetništvo PKS, Slobodanka Džinović Kojić,
programe podrške Razvojne agencije Vojvodine Olivera Kovačević, direktor sektora promocija Razvojne agencije.
Program podrške Nacionalna služba za zapošljavanje prezentovao je Ivan Marić kordinator kancelarije nacionalne službe za zapošljavanje u Kuli.
Nakon uspešno održane prezentacije programa podrške, preduzetnici su iskoristili prisustvo Šefa kancelarije za preduzetništvo PKS
i interesovali se za položaj preduzetnika u novom komorskom sistemu.
Slobodanka Džinović Kojić je ovom prilikom obišla dvojicu uspešnih preduzetnika,
jednog iz Ruskog Krstura koji radi u oblasti drvno prerađivačke delatnosti, koji zapošljava preko 50 radnika
i preduzetnika iz Kule koji ima u tovu preko 1500 tovljenika.