Poštovane/i,

obaveštavamo Vas da je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turziam objavio javne pozive za privredu. Rok za konkurisanje po svim javnim pozivima je 06. avgust 2018. godine.

 

–         Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina ili opreme ili softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2018. godini – http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1052-konkurs-kapitalne-masine-oprema-softver-2018

–         Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2018. godini –http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1066-konkurs-tekuce-repromaterijal-2018

–         Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2018. godini – http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1074-konkurs-socijalna-ekonomija-2018

Pored ovih, objavljeni su i brojni konkursi za podršku razvoju turizma, kao i konkursi za klastere i poslovne inkubatore, koje možete pogledati na linku – http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi

 

Aktuelni su i sledeći javni pozivi i konursi:

–         Evropska banka za obnovu i razvoj – ZELENI INOVACIONI VAUČERI  – dodeljuju se srpskim kompanijama iz različitih oblasti privrede, kako bi tim sredstvima mogli da angažuju naučnike sa različitih fakulteta i instituta da im pomognu u razvoju njihovih proizvoda. Trenutno je aktuelan i treći poziv za prijave, koji je otvoren do 31. avgustahttp://inovacionivauceri.ebrd.rs/sr/prijava/

–         Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA ZA PROMOCIJU I POPULARIZACIJU INOVACIJA I INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA. Realizacijom ovog programa Republika Srbija nastoji da podstakne građane, a posebno mlade, da razmišljaju na preduzetnički način, kao i da ih ohrabri da u većoj meri osnivaju svoje inovacione i tehnološke startap kompanije.  Otvoren do utroška sredstava.https://inovacije.gov.rs/programi/promocija-i-popularizacija-inovacija-i-inovacionog-preduzetnistva/

–         Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU I PROMOCIJI ŽENSKOG INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA. Cilj Programa je sistemsko unapređenje inovacionog preduzetništva među ženama kroz promociju i afirmaciju ženskog inovacionog preduzetništva, direktnu podršku realizaciji njihovih preduzetničkih ideja, kao i razvoj preduzetničkih sposobnosti i kapaciteta kod žena. Otvoren do utroška sredstavahttps://inovacije.gov.rs/programi/program-podrske-razvoju-i-promociji-zenskog-inovacionog-preduzetnistva/

–         Ministarstvo privrede Republike Srbije – JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA ZA PRIVLAČENJE DIREKTNIH INVESTICIJA. Poziv je namenjen privrednim društvima koja realizuju investicione projekte u proizvodnom sektoru i sektoru usluga međunarodne trgovine. Javni poziv je otvoren do utroška sredstava. http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-sredstava-podsticaja-za-privlacenje-direktnih-investicija/

 

 

Konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje još uvek su aktuelni: stručna praksa, obuka na zahtev poslodavca, sticanje praktičnih znanja, nova radna mesta za teže zapošljive kategorije, zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva (subvenc. zarade).