Европска мрежа предузетништва (Enterprise Europe Network), као највећа европска мрежа за пословну подршку, нуди разнолику помоћ малим и средњим предузећима у Европској унији и шире. Формирана је од стране Европске комисије са циљем ефикасног и ефективног искоришћавања потенцијала малих и средњих предузећа на јединственом европском тржишту (2008. године). Активна је у 50 земаља широм света, са више од 600 партнера (агенције, универзитети, истраживачко-технолошке развојне институције…).

Географска мапа Европске мреже предузетништва
Земље Европске уније:
Аустија, Белгија, Бугарска, Кипар, Чешка, Данска, Естонија, Финска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Ирска, Италија, Латвија, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Пољска, Португал, Румунија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северна Ирска.
Земље изван Европске уније:
Јерменија, Босна и Херцеговина, Чиле, Кина, Хрватска, Египат, Исланд, Израел, Црна Гора, Норвешка, Русија, Србија, Швајцарска, Сирија, Македонија, Турска, Јапан, Мексико, Северна Кореја, Тунис, Украјина и САД.

 

Деловањем Европске мреже предузетништва у Србији мала и средња предузећа и предузетници у позицији су да добију информације o условима за улазак на тржиште Европске уније (релевантни закони, директиве…), приликама за извоз, новим технологијама, потенцијалним партнерима, могућностима технолошког развоја и Оквирним програмима Европске уније, као и да са једног места имају приступ новим технологијама. Праве информације и права информативна решења за проблеме малих и средњих предузећа ће допринети развитку сектора МСП и његовом развоју на данашњим динамичним и отвореним тржиштима.
Услуге Европске мреже предузетништва:

 • Пружамо информације о:
  •  Директивама Европских прописа и препорука
  • Могућностима које нуди тржиште Европске уније
  • Тржиштима других земаља које су укључене у Мрежу
  • Могућностима за успостављање пословне сарадње
  • Програмима и фондовима ЕУ намењених малим и средњим предузећима
 • Посредујемо у трансферу нових технологија и знања
 • Помажемо у промоцији вашег предузећа и проналажењу партнера на иностраном тржишту
 • Стимулишемо мала и средња предузећа да иновирају и тиме буду конкурентнија на тржишту
 • Упућујемо мала и средња предузећа на учешће у Оквирним програмима Европске уније

Партнери у Србији:

Национална агенција за регионални развој – координатор Мреже
Национални центар Зајечар – Трг ослобођења бб, 19000 Зајечар Канцеларија Београд – Трг Николе Пашића 5/6, 11000 Београд
Стефанија Ђокић, 011 2060 835
een@narr.gov.rs

Универзитет у Београду – Студентски трг 1, 11000 Београд
Игор Станковић, 011 320 7400
een@rect.bg.ac.rs

Универзитет у Новом Саду – Трг Доситеја Обрадовића 5, IV спрат, канцеларија 405 21000 Нови Сад, Кула
Весна Рашковић, 021 485 20 30
een-srbija@uns.ac.rs

Универзитет у Нишу – Универзитетски трг 2, 18000 Ниш
Игор Младеновић, 018 257 970
een-srbija@eknfak.ni.ac.rs

Институт Михајло Пупин – Волгина 15, 11000 Београд
Марија Мосуровић, 011 2774 452

Агенција за страна улагања и промоцију извоза – Влајковићева 3/5, 11000 Београд
Александра Димић и Јелена Радоичић, 011 3398 550
aleksandra.dimic@siepa.gov.rs и jelena.radoicic@siepa.gov.rs

Привредна комора Србије – Ресавска 13-15, 11000 Београд
011 3300 932
een@pks.rs

Европске мреже предузетништва у Србији: www.een.rs

Izvor