Izrada biznis planova i druge dokumentacije

 

Ovde možete videti spisak firmi i spisak  formi koje je Udruženje Preduzetnika u saradnji sa svojim stručnim konsultantima do sada realizovalo:

 

 

I  BIZNIS PLANOVI

 

ü  ARETOL d.o.o. Novi Sad

 

ü  AKOTEX a.d. Ada

 

ü  VOJVODINAŠPED a.d. Novi Sad

 

ü  STOTEX a.d. Novi Sad

 

ü  SQUARE INVEST d.o.o. Novi Sad

 

ü  RES-TRADE d.o.o. Novi Sad

 

ü  KOBILJSKI d.o.o. Novi Sad

 

ü  IBAR-FORMA d.o.o. Kraljevo

 

ü  GRUMILL d.o.o. Crvenka

 

ü  OJ VUJOVIĆ I SINOVI Crvenka

 

ü  BEGOVIĆ COMMERCE d.o.o. Crvenka

 

ü  DIMNIČAR a.d. Kula

 

 

II  INVESTICIONI ELABORATI

 

ü  VRŠAČKI VINOGRADI a.d. Vršac

 

ü  KOLBIS d.o.o. Novi Sad

 

ü  ZLATIBOR INVEST d.o.o. Novi Sad

 

ü  ĐURČIANSKY d.o.o., Selenča

 

 

III  PROCENE VREDNOSTI KAPITALA

 

ü  VALJEVO PUT a.d. Valjevo

 

ü  ZAVOD ZA IZDAVANJE UDŽBENIKA a.d. Beograd

 

ü  VOJVODINAŠPED a.d. Novi Sad

 

ü  BG GROUP – JUGOALAT a.d. Novi Sad

 

ü  TRGOMEN VELE d.o.o. Kraljevo

 

 

 

IV  ANALIZE FINANSIJSKOG STANJA I POSLOVANJA PREDUZEĆA

 

ü  SRPSKO-RUSKA TRGOVINSKA KUĆA d.o.o. Novi Sad

 

ü  CAN-RUS d.o.o. Novi Sad

 

ü  MEHANIZACIJA-TRGOMEN d.o.o. Kraljevo

 

ü  FABRIKA TRGOMEN d.o.o. Kraljevo

 

ü  TRGOMEN-NEKRETNINE d.o.o. Kraljevo

 

 

 

 

div>