Izvršni odbor i skupština

Izvršni odbor broji 13 članova

Karimanović Suveilj-predsednik-Kula
Puškaš Ferenc-potpredsednik-Kula
Danilović Jasmina-podpredsednik-Kruscic
Medić Tihomir-Ruski Krstur
Vladislav Štrangar-Ruski Krstur
Ristić Nikica-Kula
Mrkajić Željko-Kula
Vuković Igor-Sivac
Korica Mirjana-Kula
Škoric Branko-Lipar
Bektaševic Branka-Sivac
Gajić Snežana -Kula
Arvaji Aleksandar-Crvenka
 
.
Nadzorni odbor 3 clana
 
Grbić Bratislav-predsednik-Kula
Nađj Đura-Ruski Krstur
Raičević Snežana-Kula

.