Poštovane/I,

dostavljam Vam OBRAZAC POTVRDE O RADNOJ OBAVEZI, koji je Privredna komora Srbije upravo objavila na svom sajtu.

Svaki radnik treba da ima uz sebe ovu potvrdu, ona nije dnevna, već se izdaje radniku za period tokom kojeg radi drugu ili treću smenu.

Potvrdu kopirajte na memorandum kompanije, overite je pečatom firme, potpisuje je odgovorno lice.

To je čitava procedura I ovim ispunjavate svoju obavezu po pitanju rada radnika u periodu od 20 – 05 časova.