Udruženje preduzetnika opštine Kula

Ovde možete pročitati više o radu našeg udruženja, upoznati se sa našim ciljevima, kao i aktivnostima. Pozivamo vas da nam se pridružite, bez obzira na to da li ste već preduzetnik, ili to želite da postanete. Naše iskustvo, kao i pomoć će vam biti od velike koristi, posebno u početnoj fazi postojanja vaše firme.

Duga tradicija preduzetništva u Kuli

Kula je nekada važila za jedan od centara preduzetništva na prostorima stare Jugoslavije. Zanatlije sa ovih prostora su bile nadaleko poznate. O njihovim uspesima svedoče mnoge fotografije koje možete videti na našem sajtu. Više o tome možete pročitati ovde.

Прописан застој у отплати обавеза (мораторијум)

Прописан застој у отплати обавеза (мораторијум)

Мораторијум је прописан за све дужнике који то желе (физичка лица, пољопривреднике и предузетнике и привредна друштва), а подразумева застој у отплати обавеза који не може бити краћи од 90 дана, односно од трајања ванредног стања које је уведено због пандемије.

Sastanak IO OUP Kula sa predsednikom opštine

Sastanak IO OUP Kula sa predsednikom opštine

U subotu je Izvrsni odbor Udruzenja preduzetnika pozvao predsednika opstine Damjana Miljanica na sastanak. Predsednik se rado odazvao."Pretresli" smo razne teme i trazili resenje za mnoge probleme preduzetnika nase opstine i samog Udruzenja.Nadam se da cemo vecinu...

Садржај бизнис плана

Стандардан садржај бизнис плана обично обухвата следећа поглавља: резиме, менаџмент и оганизација, поизвод/услуга, стартегија конкурентности, план извођења и оперативни план, финасијски план, план раста и развоја, као и одређене додатке, прилоге. Сваки део бизнис...

Права запослених код промене послодаваца

У случају статусних промена правног лица, промене послодавца односно у случају промене власништва над капиталом привредног друштва или другог правног лица, послодавац следбеник од послодавца претходника у обавези је да преузме општи акт и све уговоре о раду који важе...

Породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета

Закон о раду посебно уређује трудноћу и порођај запослене жене (материнство - Закон о раду право на посебну заштиту запослене жене за време трудноће изражава као заштиту материнства), а посебно породиљско одсуство. Закон прописује да за време трудноће запослен жена не...

Постати послодавац

Оснивање привредних субјеката (привредних друштава, предузетника, огранака и представништава страних привредних друштава) регулисано је Законом о привредним друштвима. Поступак оснивање привредних субјекта, па и малих и средњих предузећа, као и организационе промене,...

Ортачко друштво

Ортачко друштво је друштво два или више ортака који су неограничено солидарно одговорни целокупном својом имовином за обавезе друштва. Ортаци у друштво уносе улоге једнаке вредности, ако уговором о оснивању није другачије одређено. Сваки ортак има овлашћење за...

Поступак оснивања друштва са ограниченом одговорношћу

У четири корака како основати друштво са ограниченом одговорношћу (ДОО). Корак 1: Агенција за привредне регистре 1. Јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника, 2. Оснивачки акт друштва...