Udruženje preduzetnika opštine Kula

Ovde možete pročitati više o radu našeg udruženja, upoznati se sa našim ciljevima, kao i aktivnostima. Pozivamo vas da nam se pridružite, bez obzira na to da li ste već preduzetnik, ili to želite da postanete. Naše iskustvo, kao i pomoć će vam biti od velike koristi, posebno u početnoj fazi postojanja vaše firme.

Duga tradicija preduzetništva u Kuli

Kula je nekada važila za jedan od centara preduzetništva na prostorima stare Jugoslavije. Zanatlije sa ovih prostora su bile nadaleko poznate. O njihovim uspesima svedoče mnoge fotografije koje možete videti na našem sajtu. Više o tome možete pročitati ovde.

Прописан застој у отплати обавеза (мораторијум)

Прописан застој у отплати обавеза (мораторијум)

Мораторијум је прописан за све дужнике који то желе (физичка лица, пољопривреднике и предузетнике и привредна друштва), а подразумева застој у отплати обавеза који не може бити краћи од 90 дана, односно од трајања ванредног стања које је уведено због пандемије.

Sastanak IO OUP Kula sa predsednikom opštine

Sastanak IO OUP Kula sa predsednikom opštine

U subotu je Izvrsni odbor Udruzenja preduzetnika pozvao predsednika opstine Damjana Miljanica na sastanak. Predsednik se rado odazvao."Pretresli" smo razne teme i trazili resenje za mnoge probleme preduzetnika nase opstine i samog Udruzenja.Nadam se da cemo vecinu...

Управљање финансијама

Покретање приватног бизниса је велики изазов. Имати генијалну пословну идеју је само један корак ка пословном успеху. Управљање пословним финансијама је најчешће најкритичнија пословна функција и вештина успешних предузетника. Управљање финансијама представља процес...

Права запослених код промене послодаваца

У случају статусних промена правног лица, промене послодавца односно у случају промене власништва над капиталом привредног друштва или другог правног лица, послодавац следбеник од послодавца претходника у обавези је да преузме општи акт и све уговоре о раду који важе...

Шта је све потребно да неко постане успешан предузетник?

Три су основна елемента, без којих је немогуће покренути и успешно водити пословни подухват: пословна прилика, ресурси и предузетнички тим. Пословна прилика Свака пословна идеја не представља пословну прилику. Проналазак добре идеје представља само први корак у...

Пословни простор

Простор у коме се обавља делатност мора да испуњава прописане услове. Код одређених делатности треба прибавити сагласности пре почетка рада и то: производња, промет, дистрибуција, прерада, одлагање и ускладиштење опасних, штетних и отпадних материја, нуклеарне...

Пословно име – Предузетник

Предузетник обавља делатност под пословним именом. Пословно име може бити на ћириличном или латиничном писму. Назив није обавезни део пословног имена. Назив може бити и на страном језику, да садржи поједине стране речи или карактере, на латиничном писму енглеског...

Поступак оснивања предузетничке радње

У четири корака како основати предузетничку радњу. Корак 1: Агенција за привредне регистре 1. Jединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника 2. Доказ о идентитету предузетника (за домаће...