У поступку истраживања јаких и слабих тачака треба потражити одговоре на питања која се тичу најважнијих фактора будућег пословања. Постављају се основна питања.

Да ли могу да обављам све главне функције у будућем послу

 • власника
 • менаџера,
 • радника
 • технолога?

Ако не, да ли могу да пронађем одговарајућег менаџера, раднике и технолога?

Шта знам о тржишту?

 • Да ли је локално или шире?
 • Ко су потенцијални купци?
 • Ко чини конкуренцију?
 • Шта су моје предности?
 • Каква су кретања на тржишту?
 • Да ли могу да обезбедим сировине?

Каква је технологија производње?

 • Како ће изгледати процес производње од прве до последње фазе?
 • Колики ће бити обим производње?
 • Коју опрему поседујем и да ли могу да набавим недостајућу?
 • Да ли поседујем објекат где ћу радити, да ли га могу изнајмити или изградити?

Да ли познајем финансијски аспект посла?

 • Колико треба да уложим у посао?
 • Како ћу обезбедити потребна средства?
 • Како ће локација објекта утицати на трошкове транспорта сировина и готових производа?
 • Какав је однос производне цене и цене сировина?
 • Да ли се може очекивати профитно пословање?

Резултати ове анализе показаће предузетнику почетну шансу за успех пословне идеје и олакшати избор оптималне варијанте између више идеја. Могући исходи су даља разрада одабране идеје кроз пословни план, елиминисање идеја које немају профитни потенцијал и шансу за реализацију и проналажење других пословних идеја.

Да би се избегао чест узрок потешкоћа које могу настати, потребно је пажљиво анализирати тржиште и тржишне потенцијале. Без темељног и потпуног разумевања тржишта и конкуренције, будући предузетник неће бити у позицији да убеди партнере, банкаре, инвеститоре, заинтересоване улагаче или чланове породице, да су њихове пројекције тачне, реалне и пре свега одрживе. Одговор на основно питање које чини сваку пословну идеју – шта и како радити – долази са темеља правилне процене два врло важна фактора: циљног тржишта и конкуренције. Да бисте побудили потрошаче да купују ваш произвд морате им дати разлоге. Свако тржиште је врло сложено, динамично и сачињено од потпуно различитих типова потрошача/корисника. Један од основних и уједно виталних начина да успете у свом бизнису, да будите информисани и у могућности да процените и експериментишете је, да истражите тржиште. Истраживање тржишта је активност која започиње моментом креирања идеје и не завршава се чином регистрације предузећа и отпочињањем посла. Оно је саставни и неодвојиви део вашег бизниса, као и кључни део бизнис плана.