Услуге

За проналажење пословних партнера потребно вам је да попуните одређене формуларе, који су доступни на сајту www.een.rs. Партнери у Мрежи ће вам помоћу у попуњавању формулара.
1. Потребно је да попуните један од наведених формулара:
– BCD Form (BUSINESS COOPERATION DATABASE) – уколико желите да остварите пословну сарадњу са предузећима широм Европске уније
– TRANSFER OFFER Form – уколико имате технологију коју желите да понудите
– TRANSFER REQUEST Form – уколико сте у потрази за новом технологијом
2. Европска мрежа помаже приликом попуњавања формулара (писменим и усменим путем).
3. Попуњен формулар доставити било ком од партнера у Мрежи, који се затим поставља у Базу.
4. Следи тражење партнера у земљама које сте назначили да желите да остварите директан контакт. Обавештава Вас о страним компанијама заинтересованим за ваш профил и периодично Вам доставља профиле које одговарају Вашим захтевима за сарадњу. Након што се Ваш профил упари са другим одговарајућим профилом, размењују се контакти Ваше компаније и заинтересоване стране компаније, чиме ступате у директну комуникацију.

Међународни пословни сусрети

Догађаји су засновани на концепту директног повезивања компанија путем организације унапред заказаних кратких састанака (business 2 business)
Компаније се унапред пријављују за учешће, а списак учесника и њихових профила је доступан све време на интернет страници мреже
Компаније саме бирају с ким ће се састати на догађају, док је организација и логистика препуштена партнерима у межи
Пословни сусрети се најчешће организују у оквиру великих сајмова и скупова

Како користити ову услугу:
1. Погледајте списак најављених догађаја на: http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/public/calendar/home.cfm
2. Обавестите било ког партнера у Мрежи да сте заинтересовани за учешће на неком догађају
3. Попуните регистрациони формулар на интернету или затражите од партнера у Мрежи да Вам пошаљу формулар у електронској или штампаној форми
4. Пратите пријаву компанија на интернет страници догађаја и назначите с којим компанијама желите да остварите контакт
5. Пре самог догађаја, организатори ће Вам послати план уговорених састанака.
Партнери у мрежи пружиће Вам помоћ у свим фазама пријаве и учешћа

Посете компанијама у иностранству

Основни циљ посета компанијама у иностранству јесте пословно повезивање и пренос знања, искуства и технологије
Осим разговора са представницима компанија домаћина, посете могу обухватити и обилазак њихових производних капацитета
Партнери у мрежи у сарадњи са члановима мреже из других европских држава организују посете и пружају компанијама логистичку подршку за време посете

Како користити ову услугу:
Заинтересоване компаније могу се јавити партнерима у мрежи са иницијативом да се организује посета страним компанијама из одређеног сектора
Чланице мреже из Србије и иностранства договарају могућност организовања посете, као и њене услове.

Izvor