Седиште предузетника је место из кога управља обављањем делатности, а може обављати делатност и изван седишта, као и ван одређеног простора (по позиву странке, од места до места и сл.) када је по природи саме делатности такво обављање делатности једино могуће или уобичајено.
Предузетник је дужан да истакне своје пословно име у свом седишту, као и на сваком издвојеном месту, осим када обавља посао ван одређеног простора.

Предузетник је у обавези да Агенцији за привредне регистре пријави промену седишта.

Потребна документација за регистрацију промене седишта:

  • регистрациона пријава промене седишта
  • доказ о уплати прописане накнаде.

Накнада за регистрацију промене података о предузетнику износи 700,00 динара.

Напомена: Приликом промене података код већ регистрованих предузетника у уплатници у пољу позива на број треба додати и матични број предузетничке радње, тако да уплатница садржи следеће елементе: рачун: 840-29771845-59, модел се не уписује, позив на број 04-… (у наставку обавезно уписати матични број радње).

 

Izvor