Три су основна елемента, без којих је немогуће покренути и успешно водити пословни подухват: пословна прилика, ресурси и предузетнички тим.

Пословна прилика

Свака пословна идеја не представља пословну прилику. Проналазак добре идеје представља само први корак у развоју предузетничког процеса. Да би нека пословна идеја била и пословна прилика, она треба да буде довољно атрактивна, постојана и видљива у право време кроз неки производ/услугу, који ствара додатну вредност за свог купца/крајњег корисника.
Основна карактеристика пословне прилике је њена тржишна оправданост, односно постојање довољно великог тржишта, заинтересованог за куповину одређеног производа и услуге. Најуспешнији предузетници, приватни инвеститори, финансијери – сви они почињу с купцем и оним што тржиште жели и не губе то из вида!

Ресурси

Једно од најчешћих погрешних схватања међу будућим предузетницима је да прво треба имати све ресурсе „на броју“, поготово новац, као предуслов успешног подухвата. Мислити прво на новац је велика грешка. Добре пословне прилике, по правилу, дођу до новца. Али управо је то оно што често недостаје- добре пословне прилике и добри предузетници.

Предузетнички тим

Кључни фактор успеха предузетничког подухвата свакако је човек, односно предузетник и тим људи који га окружују.
Предузетник је тај који проналази пословну прилику и управља ресурсима с циљем стварања нове вредности. Али, у том процесу тешко може успети сам. Потребан му је тим људи, који деле његову визију, циљ и који су предани идеји предузетничког подухвата и теже његовом успеху.

Оно што је важно за успех предузетничког подухвата је равнотежа између наведена три елемента – пословне прилике, ресурса и предузетничког тима. Управо недостатак равнотеже може бити разлог неуспеха. Свака пословна прилика није једнако добра за сваки тим људи. Можете имати одличну пословну прилику, али уколико немате одговарајући тим људи и довољно ресурса потребних за њену реализацију тешко да ћете успети. Или, ма како добар тим људи са лошом пословном приликом и без ресурса неће резултирати успехом. Управо, јединствена комбинација људи, прилике и ресурса у тачно одређено време и на тачно одређеном месту представља најважнији фактор за успех пословног подухвата.

Пре покретања сопственог бизниса очигледно морате водити рачуна о многим стварима. Избор и тестирање пословне идеје, а затим њена детаљна провера кроз израду бизнис плана неопходни су почетни кораци које треба савладати. Процедура регистрације фирме и отпочињања посла је поједностављена и није скупа, али у многоме зависи од врсте делатности којом ће те се бавити. Постоји и повољна кредитна линија. Подробно се информишите и припремите квалитетну кредитну документацију. Пријавите се за стицање нових или усавршавање постојећих предузетничких знања. Користите стручну помоћ која вам стоји на располагању како би повећали могућност за добијање кредита.
Вођење сопственог бизниса доноси бројне изазове али вам може донети и вишеструку сатисфакцију. Добро се припремите за почетак пословања, оријентишите се ка остваривању постављених циљева и ваши изгледи за успех у пословању биће много извеснији.

Izvor