Usluge iz domena finansijskih analiza i konsalitnga

 

 

 

A Spisak usluga iz domena finansijskih analiza i konsaltinga:

– IZRADA BIZNIS PLANOVA (za pravna lica i preduzetnike, za poljoprivredna gazdinstva i individualne
poljoprivredne proizvođače, za početnike u biznisu /start-up krediti/ itd.)

– IZRADA SKRAĆENIH I KOMPLETNIH INVESTICIONIH PROJEKATA (za pravna lica i preduzetnike)

– PRIKUPLJANJE I SISTEMATIZACIJA SVE NEOPHODNE PRATEĆE DOKUMENTACIJE

– DEFINISANJE I RAZVOJ POSLOVNE IDEJE

– PROCENA VREDNOSTI KAPITALA

– PROCENA RIZIKA ULAGANJA

– ANALIZA FINANSIJSKOG STANJA KOMPANIJE

– SAVETOVANJE PRI APLICIRANJU ZA KREDITE KOD BANAKA

– ORGANIZACIJA I REORGANIZACIJA CELOKUPNOG SISTEMA POSLOVANJA

– OBUKE I TRENINZI ZAPOSLENIH

– CERTIFIKACIJA (ISO, HACCP standardi)

 

 

B Spisak domaćih i stranih fondova i institucija

 

 

I SPISAK DOMAĆIH FONDOVA:

 

 

Fond za razvoj Republike Srbije

Obezbeđuje pomoć privrednicima iz cele Srbije (pravnim licima, preduzetnicima i licima koja započinju delatnost
/start-up/) bez obzira na vrstu delatnosti. Konkursi su stalno otvoreni.

 

Garancijski fond Republike Srbije

Garancijski fond obavlja poslove izdavanja garancija, na ime obezbeđenja dela kredita koje banke odobravaju
individualnim poljoprivrednim proizvođačima, privatnim preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima

 

 

 

II SPISAK RELEVANTNIH MINISTARSTAVA I AGENCIJA:

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Donosi uredbe o dodeli sredstava iz budžeta za pomoć poljoprivrednicima. Sredstva se uglavnom odobravaju preko
Republičkog i Pokrajinskog fonda za razvoj.

 

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Donosi uredbe o dodeli sredstava iz budžeta za pomoć domaćoj privredi. Sredstva se takođe obezbeđuju putem Fonda
za razvoj.

 

REPUBLIČKA AGENCIJA ZA POMOĆ MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Obezbeđuje pomoć malim i srednjim preduzećima.

 

SIEPA (AGENCIJA ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA)

SIEPA je specijalizovana finansijska organizacija koja pruža neophodne finansijske usluge izvozno orijentisanim
preduzećima. Agencija pomaže srpskim preduzećima da izvezu svoje proizvode i usluge i postanu konkurentnija na
stranim tržištima

 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU

Obezbeđuje pomoć poljprivrednicima sa teritorije Vojvodine. Konkursi su periodični (uglavnom u jesen i proleće).

 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Obezbeđuje pomoć privrednicima sa teritorije Vojvodine. Konkursi se objavljuje jednom godišnje (obično početkom
marta).

 

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

IPA programi

 

 

 

III SPISAK INOSTRANIH FONDOVA:

 

EBRD (EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ)

U okviru EBRD postoje dve programske šeme namenjene preduzecima – TAM i BAS koji imaju za cilj imaju pružanje
pomoci preduzecima da se prilagode potrebama tržišne ekonomije, posebno MSP. Oba programa se odnose na
individualna preduzeca pružajucu specificne idustrijske savetodavne usluge. Oblasti pomoci ukljucuju:
restrukturiranje poslovanja, unapredenje proizvoda, smanjenje operativnih troškova, savetovanje o lokalnim i
izvoznim tržištima, razvoj veština poslovnog planiranja za rukovodioce.

 

TAM Program (Turn Around Management). Program širokog spektra sa fokusom na menadžerske i strukturne promene u
kompanijama.

 

BAS Program (Business Advisory Services Program) je namenjen pružanju podrške usko definisanim projektima sa veoma
kratkim periodom povraćaja finansijskih sredstava

EUROPEAN INVESTMENT BANK (EVROPSKA INVESTICIONA BANKA)
Trenutno, dve domaće banke imaju zaključen ekskluzivni ugovor sa EIB u vezi sa odobravanjem sredstava iz kreditne
linije EIB: Čačanska banka a.d. Čačak i Privredna banka Novi Sad.

 

C Spisak potencijalnih korisnika usluga

 

– pravna lica (koja apliciraju za kredite kod Fonda za razvoj i banaka)

– preduzetnici (koji apliciraju za kredite kod Fonda za razvoj i banaka)

– nezaposleni, odnosno lica na evidenciji kod Biroa za nezaposlene (koji apliciraju za START-UP kredite kod Fonda
za razvoj)

– poljoprivredna gazdinstva i zadruge (koja apliciraju za kredite kod Fonda za razvoj)

– individualni poljoprivredni proizvođači (koji apliciraju za kredite kod Fonda za razvoj i banaka)

– akcionarska društva (kao i svi ostali kojima su neophodne usluge finansijskih analiza i konsaltinga)
– opštine i nevladine organizacije