MINISTARSTVO PRIVREDE – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike  u poslovanju u 2017. godini – http://www.privreda.gov.rs/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-finansijsku-podrsku-za-pocetnike-u-poslovanju-u-2017-godini/    Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2017. godini – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_organizovanje_sprovo_enja_javnih_radova_na_kojima_se_anga_uju_nezaposlena_lica_u_2017._godini.cid33499?page=0  Javni konkurs otvoren je do 10.03.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2017. godini – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_organizovanje_sprovo_enja_javnih_radova_na_kojima_se_anga_uju_nezaposlene_osobe_sa_invaliditetom_u_2017._godini.cid33490?page=1Javni konkurs otvoren je do 10.03.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2017. godini – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_nezaposlenima_za_dodelu_subvencije_za_samozapo_ljavanje_u_2017._godini.cid33501?page=0   Javni poziv otvoren je do 10.04.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2017. godini – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_poslodavcima_za_dodelu_subvencije_za_zapo_ljavanje_nezaposlenih_lica_iz_kategorije_te_e_zapo_ljivih_na_novootvorenim_radnim_mestima_u_2017._godini.cid33506?page=0 

Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su:

– mladi  do  30  godina  starosti – bez  kvalifikacija/sa  niskim kvalifikacijama ili mladi koji posao traže duže od 12 meseci

– stariji od 50 godina

– viškovi zaposlenih

– Romi

– osobe sa invaliditetom

– radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći

– mladi do 30 godina starosti sa statusom dece palih boraca

– mladi  do  30  godina  starosti  koji  su  imali/imaju  status dece bez roditeljskog staranja

– žrtve trgovine ljudima i

– žrtve porodičnog nasilja

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godini – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_stru_ne_prakse_u_2017._godini.cid33489?page=1  Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2017. godini za viškove zaposlenih i dugoročno nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje duže od 18 meseci – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_sticanja_prakti_nih_znanja_u_2017._godini_za_vi_kove_zaposlenih_i_dugoro_no_nezaposlena__lica_koja_se_nalaze_na_evidenciji_nezaposlenih_nacionalne_slu_be_za_zapo_ljavanje_du_e_od_18_meseci.cid33488?page=1  Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica u 2017. godini – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_sticanja_prakti_nih_znanja_za_nekvalifikovana_lica_u_2017._godini.cid33487?page=1  Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica u 2017. godini – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_sticanja_prakti_nih_znanja_za_nekvalifikovana_lica_u_2017._godini.cid33487?page=1   Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2017. godini – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_u_e__e_u_finansiranju_programa_obuke_na_zahtev_poslodavca_u_2017._godini.cid33486?page=2   Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2017. godine.

 

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2017. godini – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_subvenciju_zarade_za_osobe_sa_invaliditetom_bez_radnog_iskustva_u_2017._godini.cid33496?page=0  Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 31.12.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2017. godini – http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_refundaciju_tro_kova_podr_ke_osobama_sa_invaliditetom_koje_se_zapo_ljavaju_pod_posebnim_uslovima_u_2017._godini.cid33493?page=1  Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 31.12.2017. godine.